Meny Lukk

Aksjer

Aksjer trading investering

En aksje er en eierandel i et AS eller et ASA. Når du multipliserer aksjens pålydende med antallet aksjer får du selskapets aksjekapital.

Aksjer

Å eie aksjer gir deg to forskjellige rettigheter. Dette er økonomiske rettigheter og administrative rettigheter. De viktigste økonomiske rettighetene er rett til å motta utbytte, å delta i emisjoner og fortrinnsrett til å kjøpe aksjer som skifter eier. Administrative rettigheter omfatter blant annet rett til å stemme på selskapets generalforsamling og rett til å kreve at visse tiltak iverksettes. Det siste krever som regel at man eier 5 til 10 % av selskapet.

Normalt vil alle aksjene gi like rettigheter til alle eierne, men enkelte selskap kan utstede aksjer i forskjellige aksjeklasser. Det vanligste i disse tilfellene er at det utstedes a-aksjer og b-aksjer, selv om det også kan utstedes aksjer i flere aksjeklasser. Aksjene i de forskjellige aksjeklassene vil da ha forskjellige rettigheter. Dette kan være begrensning i retten til utbytte, i retten til å stemme, eller andre økonomiske og administrative rettigheter.

Ulike aksjetyper

Pålydende

Pålydende verdi til en aksje er den opprinnelige verdien av aksjen. Denne verdien blir kun fastsatt ved utstedelse og vil ikke endres med mindre eierne gjennom generalforsamling aktivt går inn for dette. Det kan gjøres gjennom en aksjespleis/splitt eller emisjon. Siden denne avviker fra markedsverdien til en aksje, har pålydende liten praktisk betydning. Markedsverdien kan derimot endres. Dette skjer på grunn av at investorers forventning til selskapets inntjening endres.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Lær mer om aksjer

Allmennaksjeselskap

Allmennaksjeselskap eller ASA er et aksjeselskap med mange eiere. I et ASA kan aksjene tegnes eller selges til en ubestemt krets. Et allmennaksjeselskap må ha en aksjekapital på 1 million kroner eller mer, ha et styre på tre personer eller flere, og en daglig leder. Styret må også ha balanse mellom kjønnene. Hvert kjønn skal ha minst 40 % representasjon. På Oslo Børs er det allmennaksjeselskap som er notert. Vanlige årsaker til notering kan være å øke likviditeten, noe som kan øke selskapets verdi, eller for å få tilgang til penger gjennom emisjon.

Aksjeselskap

Et aksjeselskap er derimot tilpasset selskaper med få eiere. Minimum aksjekapital er kun 30000 kr. Det er også begrensninger på hvordan aksjene kan omsettes med mindre det er åpnet for omsetning i selskapets vedtekter.

Lær mer om finansielle instrumenter

Bruk av aksjer i trading

Aksjer er det mest vanlige finansinstrumentet som brukes til trading. Det er lav terskel for å investere i aksjer, ofte trengs det ikke mer enn et par tusen kroner for å kunne kjøpe en aksjepost. Tilgangen til informasjon om selskapene man kan investere i er også god, noe som gjør at man relativt raskt kan sette seg inn de forskjellige aksjeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

three × 3 =