Meny Lukk

Fond

Fond aksjefond pengemarkedsfond hedgefond

Når vi snakker om fond i forbindelse med investering er det selvsagt verdipapirfond vi sikter til. Under denne samlebetegnelsen finnes det flere forskjellige typer fond. De vanligste er aksjefond, rentefond, hedge fond og private equity fond.

Fond

En stor fordel med verdipapirfond er at man får god risikodiversifisering uten å måtte investere store summer. Fondene er normalt bredt investert i flere ulike verdipapirer, noe som fører til at systemisk risiko kan minske. Normalen er at verdipapirfond kan kjøpes gjennom banker og enkelte nettmeglere, men det har også blitt mer vanlig med børsnoterte fond som kan handles på samme måte som aksjer.

  • Aksjefond – som navnet antyder er dette verdipapirfond som investerer i aksjer. I henhold til norske fondbransjens egen klassifiseringsstandard skal minst 80 % av andelseiernes kapital investeres i aksjer. Fond kan ha begrensninger som tilsier at de har for eksempel en geografisk begrensning eller kun kan investere innenfor en bestemt bransje.
  • Rentefond – dette kan være obligasjonsfond eller pengemarkedsfond. Hovedforskjellen er at obligasjonsfond investerer i rentebærende papirer med lengre gjenværende durasjon, mens pengemarkedsfond investerer i rentebærende papirer med mindre enn 1 års løpetid.
  • Hedge fond – dette er et samlebegrep for ulike typer verdipapirfond som har brede investeringsmandater. I tillegg til å kjøpe aksjer og rentepapirer, kan disse fondene ofte innta shortposisjoner, kjøpe derivater, råvarer og valuta. Formålet med disse fondene er å oppnå absolutt avkastning.
  • Private equity fond – disse kalles også aktive eierfond. Private equity går ut på å investere i selskaper som ikke er notert på børs. Fondene er også aktivt involvert i driften av selskapene de investerer i. De aktive eierfondene deles inn i såkornfond som investerer i oppstartsselskaper, venture fond som investerer i mer etablerte selskaper, og oppkjøpsfond som kjøper opp modne selskaper.
  • Equity Traded Fund – dette er en relativt ny oppfinnelse som har fått stor utbredelse på kort tid. ETF kan kjøpes og selges på børs, noe som gjør at man kan komme seg raskt inn eller ut av posisjoner, i tillegg er kostnadene også lavere enn ved vanlig fondshandel. Fondene er også veldig allsidige, noen investerer utelukkende i en bestemt indeks eller råvare, og speiler dermed kursutviklingen i disse. Andre sikter seg inn mot ulike bransjer.

Sparing i fond

Lær mer om finansielle instrumenter

Bruk av fond i trading

De ulike fondene kan brukes på forskjellige måter i forbindelse med trading. Dersom du ønsker å bruke fond til aktiv trading er det først og fremst børsnoterte fond som passer best. Dette er på grunn av at informasjon om prising er langt mer tilgjengelig, i tillegg kan du selge deg ut eller kjøpe deg inn øyeblikkelig. Det at kostnadene er lavere er også en god grunn til å velge ETFer. Fondene som er mer tradisjonelle kan også ha en funksjon i forbindelse med trading. Disse kan utgjøre en base som gir deg god risikospredning på de langsiktige investeringene, deler av porteføljen kan så brukes til å trade enkelt aksjer for å utnytte svingninger i markedet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

three × 2 =