Meny Lukk

Psykologisk støtte og motstand

Psykologisk støtte og motstand

Runde tall får ofte langt større betydning enn de egentlig burde hatt. Psykologisk støtte og motstand kalles dette innenfor teknisk analyse.

Psykologisk støtte og motstand

Psykologisk støtte

Ofte kan vi se at det oppstår støttenivåer ved runde tall som 10, 50 og 100 kr på kursene, selv om det ikke har vært noen etablert støtte på disse nivåene tidligere. Årsaken er at enkelte tillegger disse nivåene større betydning enn de reelt sett burde hatt.

I chartet over kan vi se at NAS kursen flere ganger testet støttenivået rundt 100 kr. Det som i utgangspunktet var et psykologisk støttenivå ble dermed om til et etablert støttenivå.

Psykologisk motstand

Psykologisk motstand

De runde tallene kan også by på motstand. Psykologisk motstand oppstår som støtte ved runde tall som 10, 50 og 100. I chartet over kan vi se AKER kursen som fikk psykologisk motstand ved 100 kr. Denne motstanden ble brutt og ble dermed et støttenivå som ble testet flere ganger før kursen igjen fortsatte oppover.

  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer fra hele verden
  • 16 børser
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Eget aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Lær mer om støtte og motstand

Praktisk bruk av psykologisk støtte og motstand i trading

Psykologiske støtte- og motstandsnivåer blir lite brukt innen aksjetrading. Årsaken er at det er disse støtte- og motstandsnivåene er veldig usikre. Vi ser at de kan skape støy i kursutviklingen, men før de er blitt etablerte støtte- og motstandsnivåer er det lite poeng å bruke disse.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: