Meny Lukk

2: Free Cash Flow

Free Cash Flow discounted cash flow

Etter at tidshorisont og vekstrate i inntekt er bestemt er neste steg å beregne Free Cash Flow for perioden.

Free Cash Flow

Free Cash Flow er pengestrømmen som går gjennom et selskap i løpet av et kvartal eller år etter at alle kostnader er trukket fra. Denne summen er overskuddet som kan brukes til å utnytte muligheter som å utvikle nye produkter, utbetale utbytte eller kjøpe egne aksjer. Alle disse valgene kan øke aksjekursen.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Beregning av Free Cash Flow

Free Cash Flow finnes ved å beregne hva som er igjen av inntektene etter at driftskostnader, skatt, netto investeringer og endringer i arbeidskapital er trukket fra.

1Salgsinntekter
2– DriftskostnaderCost of Goods Sold, selling & general administration costs, research & development. Dette finner du på Income Statement. Ikke ta med Depreciation, amortization and impairment loss.
3– SkattSkatt finner du på Income Statement. Det er vanlig å bruke en fast prosent som finnes ved å dele gjennomsnittlig skatt for siste par år delt på inntekt før skatt.
4– Netto investeringerCapEx – non-cash depreciation charges. CapEx finner du i Cash Flow Statement under investeringer. Non-cash deprectiation charges (nedskrivninger og avskrivninger) finner du i Income Statement.
5– Endringer i arbeidskapital(Årets current assets – årets current liabilities) – (fjorårets current assets – fjorårets current liabilities). Current assets og current liabilities finner du på Financial Position Statement.
6= Free Cash Flow

Fremtidige driftskostnader

Driftskostnader er blant annet lønnsutgifter, salgskostnader og utgifter tilknyttet forskning og utvikling. For å beregne fremtidige driftskostnader til en DCF analyse er det vanlig å undersøke den tidligere driftsmarginen. Driftsmarginen er forholdet mellom driftskostnader og inntekter uttrykt som prosent.

Skatt

Skatt kan være vanskelig å beregne siden lovgivningen kan være veldig forskjellig for ulike selskaper avhengig av hva de driver med. For eksempel vil letekostnader for oljeselskap bli avskrevet med 78 %. En god måte å løse dette problemet, uten å studere skatterett, er å finne gjennomsnittlig inntektsskatt betalt i løpet av de siste par årene. Denne finner du ved å dele inntektsskatt på resultat før skatt.

Netto investeringer

For å opprettholde vekst må selskapet gjøre investeringer. Dette kan gjøres ved å for eksempel kjøpe eiendom, utstyr eller bygge fabrikker. Du finner netto investeringer ved å trekke avskrivninger fra driftskostnadene. Hvilke kostnader selskapet får i forbindelse med netto investeringer blir igjen en antagelse, men ved å følge med på selskapspresentasjoner kan du få en ide om hvilke planer selskapet har fremover.

Endringer i arbeidskapital

Siste steg før du kan finne Free Cash Flow for perioden du har valgt, og gå videre til neste steg som er diskonteringsrente, er å finne endringer i arbeidskapital. Arbeidskapital er pengene som trengs for å opprettholde den daglige driften, for eksempel utgifter tilknyttet lager. En bedrift som vokser raskt vil ofte ha større behov for penger til arbeidskapital og investeringer. Du finner arbeidskapital ved å trekke kortsiktig gjeld fra sum omløpsmidler. Både omløpsmidler og kortsiktig gjeld finner du på balansen. Arbeidskapitalen øker normalt når selskapets salg øker. Dette skjer fordi det kreves et større lager, samtidig som utestående øker. Ofte er det vanlig å anta at endringer i arbeidskapital er lik endringer i inntekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

15 − 4 =