Meny Lukk

3: Diskonteringsrente

Diskonteringsrente dcf aksjer

Etter å ha beregnet Free Cash Flow for tidsperioden, er neste steg å finne ut hva dagens verdi av pengestrømmen er. For å gjøre dette trenger du en passende diskonteringsrente som brukes til å finne netto nåverdi av pengestrømmen.

Diskonteringsrente

I en Discounted Cash Flow analyse er diskonteringsrenten et uttrykk for pengers tidsverdi. Nivået på diskonteringsrenten kan avgjøre om en investering er verdt å gå videre med eller ikke. Å finne et selskaps diskonteringsrente er vrient. I tillegg er dette et krevende punkt som er viktig å gjøre på en så god måte som mulig. En liten endring i Cost of Capital kan nemlig gi veldig store utslag i det som blir selskapets rettferdige verdi når Discounted Cash Flow analysen er fullført. Weighted Average Cost of Capital blir sett på som en av de bedre måtene å finne renten på.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

CoE – Cost of Equity

Cost of Debt har ofte en fast pris. Cost of Equity kan derimot være vanskeligere å fastsette. Investorer har forventning om å få avkastning på ivnesteringene sine, og fra selskapets side er dette en kostnad. Årsaken til dette er at dersom selskapet ikke leverer som forventet vil investorene finne andre investeringsalternativer hvor de kan få bedre avkastning. Dette vil føre til at aksjekursen for selskapet faller. Dermed kan vi si at Cost of Equity er kostnaden selskapet må betale for tilfredsstille investorene.

Capital Asset Pricing Model – CAPM

Den mest utbredte metoden for å finne Cost of Equity er Capital Asset Pricing Model, eller CAPM. Metoden ble utviklet av den amerikanske økonomen William F. Sharpe på 1960 tallet. I 1990 mottak Sharpe Nobelprisen i økonomi for arbeidet med modellen. CAPM forteller noe om forholdet mellom systemisk risiko og forventet avkastning. Videre sier den at høyere avkastning fordrer høyere risiko. Formelen for Capital Asset Pricing Model er som følger:

Cost of Equity = Rf + ß (Rm – Rf)

Rf – Risikofri rente

Risikofri rente er avkastningen du får fra investeringer som er uten kredittrisiko. Som regel er dette statsobligasjoner utstedt av høyt utviklede industriland. Amerikanske T-bill og den langsiktige obligasjonsrenten blir ofte brukt som proxy for risikofri rente.

ß – Beta

Beta er et uttrykk for hvor mye et selskaps aksje beveger seg i forhold til markedet. En Beta på 1 tilsier at selskapets aksje beveger seg likt som markedet. En Beta under 1 tilsier at aksjen er stabil og beveger seg mindre enn markedet, mens en Beta over 1 tilsier at aksjen er mer volatil og svinger mer enn markedet. Beta kan være negativ. Det er et uttrykk for at aksjen beveger seg i motsatt retning av markedet.

(Rm – Rf) = Risikopremie

Risikopremien er et uttrykk for investorers forventede avkastning utover den risikofrie renten. Meravkastningen er en premie for å ta høyere risiko ved å investere i aksjemarkedet fremfor i risikofri rente fra obligasjoner. Dersom vi ser historisk på det var risikopremien på 5 % fra 1900 – 1950, mens den var på hele 8 % fra 1951 til 2000. Her er det verdt å huske på at århundret ble avsluttet med dotcom boblen som sprakk. Ofte brukes en risikopremie på 3 – 3,5 % for kort sikt på 1 år, mens risikopremie på 5 – 5,5 % brukes til lang sikt.

CoD – Cost of Debt

Cost of Debt er noe enklere enn Cost of Equity. Dette er nemlig markedsrenten selskapet betaler på lånene. Selskaper kan skrive av på skatten, så Cost of Debt er renteutgiftene fratrukket skattefradrag.

WACC – Weigthed Average Cost of Capital

WACC eller Weigthed Average Cost of Capital er en sammensetning av Cost of Equity og Cost of Debt etter skatt. Altså, WACC sier noe om kapitalstrukturen i selskapet. Andelen gjeld i selskapet blir angitt av D/V, et forhold som sier noe om selskapets gjeld i forhold til markedsverdi. Andelen egenkapital blir angitt av E/V, et forhold som sier noe om selskapets egenkapital i forhold til markedsverdi.

Formelen for WACC er som følger:

WACC = Re x E/V + Rd x (1 – skatteprosent) x D/V

Re = Cost of Equity

Rd = Cost of Debt

Svaret du får blir rundet opp eller ned til nærmeste hele prosent. Når dette er gjort har du funnet diskonteringsrente og er klar for neste steg som er å finne rettferdig verdi på selskapet. Dette er det siste steget i DCF analysen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

12 + 16 =