Meny Lukk

β – Beta

β - Beta volatilitet systematisk risiko

Beta koeffesienten er et viktig mål på volatilitet, eller usystematisk risiko i en aksje sammenlignet med den systematiske risikoen i hele markedet.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Delta i eToro Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

β – Beta

Beta i seg selv er et nyttig verktøy som kan brukes til å sette sammen en veldiversifisert portefølje. Men, Beta er også en viktig del av CAPM eller Capital Asset Pricing Model. Dette målet beskriver hvordan en aksje reagerer i forhold til svingninger i markedet. En beta nær 1 betyr at aksjen beveger seg likt i forhold til markedet. Er verdien derimot over 1 vil aksjen svinge mer enn markedet. Verdien kan også være under 1 eller negativ. En aksje med Beta under 1 vil svinge mindre enn markedet, mens en aksje med negativ Beta vil utvikle seg motsatt av hvordan markedet svinger.

Som nevnt kan dette målet brukes til å lage en godt diversifisert investeringsportefølje. Dersom du ønsker å ta høy risiko, som enten kan gi stor avkastning eller stort tap dersom markedet faller velger du aksjer som har en verdi over 1. Vil du derimot bruke aksjekreditt eller gearing kan det være en god strategi å velge aksjer med verdi under 1. Vil du lage en markedsnøytral portefølje kan du sette sammen aksjer med både positiv og negativ verdi. Aksjer med negativ verdi kan nemlig gi deg en beskyttelse dersom markedet faller.

Matematisk formel

β = Kovarians (Re, Rm) / Varians (Rm)

*Re er aksjes avkastning, Rm er markedets avkastning. Kovarians er korrelasjonen mellom avkastningen i aksjen og endringer i markedet. Varians er avstanden mellom markedets datapunkter og gjennomsnittet av disse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

twenty − 6 =