Meny Lukk

CAPM – Capital Asset Pricing Model

CAPM - Capital Asset Pricing Model

Capital Asset Pricing Model, eller CAPM, er en model som forklarer forholdet mellom systemisk risiko og forventet avkastning på finansielle instrumenter som aksjer. Dette er også kalt Cost of Equity, som er en kapitalkostnad på samme måte som Cost of Debt. Mens Cost of Debt er forholdsvis enkel å beregne, kan det være noe mer komplisert å finne Cost of Equity.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Delta i eToro Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

CAPM – Capital Asset Pricing Model

CAPM blir ofte brukt for å verdsette risikable aksjer og finne forventet avkastning gitt aksjens risiko og Cost of Capital. Dette er blant annet nyttig for å finne diskonteringsrenten når du skal utføre en DCF analyse av en aksje. Investorer forventer både kompensasjon for risiko og pengers tidsverdi. I CAPM er det den risikofrie renten som representerer pengenes tidsverdi. CAPMs andre del tar derimot for seg investorens risiko kompensasjon. Beta viser hvor mye risikoen i en portefølje som speiler markedet øker. Aksjens beta blir multiplisert med markedets risikopremie. Risikofri rente er så lagt til summen av aksjens beta og markedets risikopremie. Resultatet blir så Cost of Equity som brukes til å verdsette en aksje.

Formel

ERi = Rf + βi (ERm – Rf)

ERi er forventet avkastning på investering, Rf er risikofri rente, βi er investeringens beta, (ERm – Rf) er markedets risikopremie.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

8 − 3 =