Meny Lukk

EBITDA, EBIT og årsresultat

EBIT og EBITDA

Spesielt for langsiktige investorer er det viktig å ha en forståelse av hvordan årsregnskapet er satt opp og hva som omfattes i de ulike postene som EBIT og EBITDA. Videre er det greit å kjenne til årsregnskapet dersom du skal lage en DCF analyse eller ha en kritisk gjennomgang av en analyse fra et meglerhus.

Det første resultatet som blir presentert i et årsregnskap er driftsresultatet eller EBITDA. (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization). På norsk kan dette også kalles for driftsoverskudd. Dette er et mål på hvor lønnsom driften i et selskap er. I dette resultatet er ikke finansielle kostnader, beskatning eller investeringer tatt med.

Kurtasjefri aksjehandel med norske, danske, finske og amerikanske aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer
  • 16 børser

  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

EBIT (Earnings before interests and taxes) er et resultat som viser hele kostnadsstrukturen i et selskap. Her er også ned og avskrivninger tatt med. Ved å ta med investeringer er EBIT også et godt mål for selskapets lønnsomhetsgrad før renter og skatt.

Når selskapet har betalt renter og skatt sitter vi igjen med årsresultatet. Dersom dette er et overskudd kan dette blir brukt til aksjeutbytte, tilbakekjøp av egne aksjer eller investeringer.

Sales revenueSalgsinntekter
A: Operating revenueA: Driftsinntekter
– Cost of goods sold– Varekostnader
– Selling, general, administration expenses– Salgskostnader
– Other expenses– Andre kostnader
B: Operating expenses (OPEX)B: Driftskostnader
A – B: EBITDAA – B: Driftsresultat
– Depreciation, amortization– Avskrivning, nedskrivning
– Impairment loss– Tap
Total operating expenses Totale driftskostnader
Operating incomeDriftsresultat
+ Non-operating income+ Annen inntekt
EBITTotalresultat
– Net interest expense/income– Netto renteutgift/inntekt
Earnings before income taxesResultat før skatt
– Income tax– Skatt
Net incomeÅrsresultat

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

one × one =