Meny Lukk

EBITDA, EBIT og årsresultat

EBIT og EBITDA

Spesielt for langsiktige investorer er det viktig å ha en forståelse av hvordan årsregnskapet er satt opp og hva som omfattes i de ulike postene som EBIT og EBITDA. Videre er det greit å kjenne til årsregnskapet dersom du skal lage en DCF analyse eller ha en kritisk gjennomgang av en analyse fra et meglerhus.

Det første resultatet som blir presentert i et årsregnskap er driftsresultatet eller EBITDA. (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization). På norsk kan dette også kalles for driftsoverskudd. Dette er et mål på hvor lønnsom driften i et selskap er. I dette resultatet er ikke finansielle kostnader, beskatning eller investeringer tatt med.


eToro vurdering


  • Best på utenlandske aksjer
  • 0 % kurtasje
  • Godkjent av Finanstilsynet


67 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.


TradingView vurdering


  • Beste analyseprogram
  • Norske og utenlandske aksjer
  • Prøv Pro gratis i 30 dager


Du kan prøve TradingView Pro gratis i 30 dager. Etter prøveperioden kan du enten betale for Pro versjonen eller velge Basic som er en gratis versjon av analyseprogrammet.


Plus500 vurdering


  • Best på CFD opsjoner
  • Beste tradingapp
  • Godkjent av Finanstilsynet


76,4 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

EBIT (Earnings before interests and taxes) er et resultat som viser hele kostnadsstrukturen i et selskap. Her er også ned og avskrivninger tatt med. Ved å ta med investeringer er EBIT også et godt mål for selskapets lønnsomhetsgrad før renter og skatt.

Når selskapet har betalt renter og skatt sitter vi igjen med årsresultatet. Dersom dette er et overskudd kan dette blir brukt til aksjeutbytte, tilbakekjøp av egne aksjer eller investeringer.

Sales revenueSalgsinntekter
A: Operating revenueA: Driftsinntekter
– Cost of goods sold– Varekostnader
– Selling, general, administration expenses– Salgskostnader
– Other expenses– Andre kostnader
B: Operating expenses (OPEX)B: Driftskostnader
A – B: EBITDAA – B: Driftsresultat
– Depreciation, amortization– Avskrivning, nedskrivning
– Impairment loss– Tap
Total operating expenses Totale driftskostnader
Operating incomeDriftsresultat
+ Non-operating income+ Annen inntekt
EBITTotalresultat
– Net interest expense/income– Netto renteutgift/inntekt
Earnings before income taxesResultat før skatt
– Income tax– Skatt
Net incomeÅrsresultat

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: