Meny Lukk

WACC – Weighted Average Cost of Capital

WACC - Weighted Average Cost of Capital

Weighted Average Cost of Capital er en sammensetning av Cost of Equity og Cost of Debt etter skatt. Det betyr at WACC gir viktig informasjon om selskapets kapitalstruktur.

WACC

Noe annet WACC gir deg informasjon om er diskonteringsrenten som kan brukes i DCF analyser. I den økonomiske modellen blir alle forskjellige typene for selskapsfinansiering vektet. Selskapsfinansieringene som regnes med er aksjer, obligasjoner og alle andre typer langsiktig gjeld. Et selskaps WACC øker sammen med beta og avkastning siden en økning i Weighted Average Cost of Capital betegner en verdsetting og en økning i risiko.

Formel

WACC = E / V x Re + D / V x Rd x (1 – Tc)

Re er Cost of Equity, Rd er Cost of Debt, E er markedsprisen på selskapets egenkapital, D er markedsverdien på selskapets gjeld, V er E + D, E/V er prosentvis finansiering som er egenkapital, D/V er prosentvis finansiering som er gjeld, Tc er skatteraten.

Kurtasjefri aksjehandel med norske, danske, finske og amerikanske aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer
  • 16 børser

  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Cost of Equity

Det er Cost of Equity som kan være problematisk å gjøre riktig når du skal finne diskonteringsrenten ved å bruke Weighted Average Cost of Capital. Årsaken til dette er at det ikke er noen konkret pris på egenkapitalen selskapet må betale. Men, siden aksjeeierne forventer avkastning på investeringene har dette en pris. For å finne denne prisen brukes ofte Capital Asset Pricing Model.

Cost of Debt

Cost of Debt er en enklere oppgave. Her kan du bruke markedsrenten selskapet må betale på sin gjeld. Her er det viktig å huske at renteutgifter kan skrives av på skatt. Dette blir tatt med i modellen i leddet Rd x (1 – Tc) hvor Tc er skatteraten selskapet betaler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 × 1 =