Meny Lukk

Opsjoner

Opsjoner

En opsjon gir deg en rettighet til å kjøpe eller selge en aksje eller annet underliggende finansinstrument til en bestemt kurs innenfor en gitt periode. Opsjoner er kompliserte produkter og passer ikke for alle.

Opsjoner

Som nevnt gir en opsjon en rett til å kjøpe eller selge underliggende til en bestemt kurs på et bestemt tidspunkt. Dette gjør at de skiller seg fra terminkontrakter hvor man har en plikt til å kjøpe eller selge underliggende på et bestemt tidspunkt. Prisen på en opsjon påvirkes av forventet verdi på det underliggende produktet, tid til forfall og volatiliteten. Opsjoner kan være enten kjøpsopsjoner eller salgsopsjoner. Det er også forskjeller på når opsjoner kan realiseres.

  • Out of the money – en opsjon hvor kursen på det underliggende er slik at det ikke er profitabelt å utøve opsjonen
  • In the money – en opsjon hvor kursen på det underliggende er slik at opsjonen kan kjøpes eller selges med profitt
  • Strike – kursen hvor det underliggende kan bli solgt eller kjøpt når opsjonen kan innløses
  • Innløsningsdato – datoen/e hvor opsjonen kan innløses, dvs enten kjøpe eller selge det underliggende

Kjøpsopsjon – call

Kjøpsopsjoner gir innehaveren rett til å kjøpe det underliggende til en bestemt pris. Dersom prisen på aksjen eller det underliggende er høyere enn den bestemte prisen kan opsjonene utøves og gi en gevinst. Er derimot aksjekursen lavere vil man la opsjonene forfalle og man tar et tap.

Salgsopsjon – put

Salgsopsjoner gir rett til å selge til en bestemt kurs. Dersom denne kursen er høyere enn markedskursen på aksjen kan opsjonen utøves for å gi gevinst. Motsatt vil det være dersom markedsprisen er høyere enn salgsprisen opsjonen gir. Her får man et tap.

Covered call

En covered call er en strategi for opsjonshandel hvor man utsteder opsjoner på aksjer man eier. Dersom opsjonene utøves må aksjene som dekkes av opsjonene overføres til eieren av opsjonene.

Lær mer om opsjonstrading

Europeiske opsjoner

En europeisk opsjon kan være enten en kjøps- eller salgsopsjon. Men, den kan kun utøves på en bestemt dato.

Amerikanske opsjoner

En amerikansk opsjon kan også være enten en kjøps- eller salgsopsjon. Forskjellen her er at en amerikanske opsjon kan utøves når som helst frem til forfall.

Lær mer om finansielle instrumenter

Praktisk bruk av opsjoner i trading

Opsjonstrading kan gi store posisjoner i markedet med relativt liten egenkapital. Samtidig er opsjonstrading risikofylt, noe som fører til at de aller fleste handlene ender med tap. Men, opsjonene kan også brukes til å minske risiko ved å inngå hedgede posisjoner. En hedge betyr at du nøytraliserer risikoen ved for eksempel å kjøpe salgsopsjoner på aksjer du eier. De to mest vanlige strategiene for opsjoner er strangle tradingstrategi og straddle som kan gi avkastning ved store kursutslag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

one + sixteen =