Meny Lukk

EPS

EPS - Earnings Per Share

EPS er en multippel som fungerer som en indikator på et selskaps lønnsomhet. I tillegg brukes den til å beregne en aksjes P/E.

EPS – Earnings Per Share

Resultat pr aksje beregnes ganske enkelt ved å ta årsresultat delt på antall utestående aksjer. I løpet av en periode kan antall aksjer endres ved en emisjon, splitt eller spleis, i tillegg vil utbytte som utbetales til kun en aksjeklasse kunne påvirke earnings per share. Dette er noe som normalt blir tatt hensyn til ved at det er antall aksjer ved slutten av perioden som brukes for å beregne earnings per share, i tillegg til å justere for utbytte.

Resultat pr aksje = Årsresultat / Antall utestående aksjer

Earnings per share = Net income / Number of Shares Outstanding

  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer fra hele verden
  • 16 børser
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Eget aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Lær mer om fundamantal analyse

Praktisk bruk av EPS

Som nevnt blir earnings per share blant annet brukt til å beregne Price/Earnings. Siden de forskjellige aksjeselskapene både har ulik antall utestående aksjer og ulik markedspris på aksjene kan ikke EPS brukes til en absolutt sammenligning av forskjellige selskaper. Men Earnings per share kan være nyttig ved sammenligne med aksjekursen. Dette kan fortelle noe om fremtidig vekst og hva investorene tenker om verdsettelsen av aksjen.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: