Meny Lukk

PMI – Purchase Managers’ Index

PMI - Purchase Managers' Index

Innkjøpssjefer sitter tett på markedene, og det er nettopp dette PMI, eller Purchase Managers’ Index forsøker å fange opp.

PMI – Purchase Managers’ Index

Hver måned blir en spørreundersøkelse sendt ut fra ISM, Institute for Supply Management, til 400 senior innkjøpssjefer i 19 ulike industrier. Svarene blir vektet i forhold til hvor stor del av amerikansk BNP bedriftene utgjør. Spørreundersøkelsen tar for seg fem områder, nye ordre, lagerbeholdning, produksjon, leveranser fra underleverandører og ansettelser. Hvert av disse områdene vektlegges likt. Den ledende indikatoren PMI er en diffusjonsindeks. Det betyr at tall under 50 tyder på at innkjøpssjefene er pessimistiske, en verdi over 50 betyr derimot at disse er posistive. en verdi på 50 tilsier at det ikke er noen endringer sammenlignet med foregående måned.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Delta i eToro Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Lær mer om ledende indikatorer

Praktisk bruk av PMI i trading

Det er først og fremst beslutningstagere i bedrifter som følger med på Purchase Managers’ Index. Årsaken til dette er at indeksen gir viktig informasjon om hvilke endringer man kan forvente seg i etterspørselen etter varene eller tjenestene man tilbyr. Men, dette er også en indeks som kan være nyttig for tradere og investorer. Nettopp de at indeksen tar for seg endringer i forventninger hos innkjøpssjefer som sitter tett på markedet, og dekker flere viktige områder i økonomien kan man fange opp trendskifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

20 + 8 =