Meny Lukk

Yield kurve

Yield kurve

Av ledende indikatorer er yield kurven regnet for å være blant de viktigste. Renteforskjellene på kortsiktige og langsiktige lån kan si mye om situasjonene markedene er i, og hvordan utviklingen sannsynligvis vil bli.

Yield kurve

En yield kurve er en graf hvor renten for obligasjoner med forskjellige løpetid, men like kredittvurdering er plottet inn. Formen på denne rentekurven kan fortelle noe om både fremtidige renter og økonomisk aktivitet. I hovedsak har vi tre ulike former på den ledende indikatoren rentekurven. Disse er normal, hvor grafen stiger jo lengre til høyre du kommer på chartet, invertert, hvor grafen faller jo lengre til høyre du kommer, og flat. Normalt inneholder rentekurven renten for obligasjoner med løpetid på 3 måneder, og 2, 5, 10 og 30 år

En normal rentekurve har en graf som stiger jo lengre du kommer mot høyre på x aksen som viser tiden frem til innløsning. Tiden er en risiko. Derfor har lån med lang løpetid en høyere rente enn lån med kort løpetid. Årsaken til dette er at investorer foretrekker å binde investeringene i obligasjoner med kortere løpetid siden det er forventet at renten på obligasjoner med lang løpetid vil øke i fremtiden.

Dersom renten på kortsiktige lån er høyere enn renten på obligasjoner med lang løpetid vil grafen falle jo lengre mot høyere du kommer på x aksen. Dette kan tolkes som at vi står ovenfor en resesjon. Årsaken til grafens form skyldes at investorer kjøper langsiktige obligasjoner hvor kan stige, fremfor å kjøpe kortsiktige obligasjoner hvor prisen kan falle.

En flat yield kurve kan oppstå fra en normal rentekurve eller en invertert rentekurve. Når det er utsikter til lavere økonomisk vekst eller resesjon vil yielden på obligasjoner med lang løpetid falle, mens yielden på obligasjoner med kort løpetid vil øke. Dette fører til at en normal rentekurve vil flate ut, før den eventuelt blir en invertert rentekurve. Dersom de økonomiske utsiktene går fra resesjon til økonomisk vekst vil yielden på obligasjoner med lang løpetid stige, mens yielden på de kortsiktige lånene faller. Det gjør at grafen for en invertert yield kurve vil falle på høyresiden for de lange lånene. Motsatt vil venstresiden av grafen for korte lån stige.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Lær mer om ledende indikatorer

Praktisk bruk av Yield kurve i trading

Yield kurven er en viktig ledende indikator som blir oppdatert daglig. Derfor kan tradere følge med på denne og få tidlige signaler om eventuelle endringer i økonomiske utsikter. Dersom signalene materialiseres kan dette bety trendskifter i aksjemarkedet. Får vi en flat rentekurve etter å ha hatt en normal rentekurve vil dette være et bear signal. Motsatt vil en flat rentekurve etter en invertert yield kurve være et bull signal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

15 − 11 =