Meny Lukk

Ichimoku Clouds

Ichimoku Clouds

Dette er en teknisk indikator som kan virke veldig komplisert. Men, siden Ichimoku Clouds kan vise støtte og motstandsnivåer, momentum og trendretning kan det være verdt å sette seg inn i hvordan den brukes.

ichimoku clouds teknisk analyse mowi

Ichimoku Clouds

Den tekniske indikatoren består av fem forskjellige grafer. En konverteringslinje (blå), en baselinje (rød), leading span A (grønn), leading span B (gul) og lagging span (oliven). I tillegg kommer skyen som er enten gul eller grønn. Konverteringslinjen er et 9-dagers gjennomsnitt, mens baselinjen er et 26-dagers gjennomsnitt. Lading span A er et gjennomsnitt av konverteringslinjen og baselinjen. Leading span B er et 52-dagers gjennomsnitt. Lagging span er derimot sluttkursen med 26 dagers forsinkelse.

Informasjonen vi kan få ut av den tekniske indikatoren Ichimoku Clouds er først og fremst retning på trenden. Dersom kursen beveger seg på oversiden av skyen har vi en stigende trend. Beveger kursen seg på undersiden av skyen er vi inne i en fallende trend. Holder kursen seg inne i skyen tilsier det at vi ikke har en trend eller at trenden er i ferd med å snu. I chartet over kan vi se at skyen er gul når trenden er fallende, mens den er grønn når vi har en stigende trend. Selve skyen angir også støtte og motstandsnivåer.

Ichimoku Clouds kan også gi crossover. Når den blå konverteringslinjen går over den røde baselinjen vil dette være et kjøpssignal. Faller den blå konverteringslinjen derimot under den røde baselinjen vil dette være et salgssignal.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Delta i eToro Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Lær mer om tekniske indikatorer

Praktisk bruk av Ichimoku Clouds i trading

Ichimoku Clouds har stor nytteverdi for tradere ved at den gir mye informasjon. Men, denne tekniske indikatoren kan også gi falske signaler. Derfor er det viktig å bruke den sammen med for eksempel Relative Strength Index. Brukt sammen med en annen teknisk indikator kan Ichimoku Clouds gi viktig informasjon om det som kan være gode kjøpskurser og utgangskurser for å sikre gevinster. Videre er det viktig å se på den lengre underliggende trenden. Ved å gjøre dette kan du luke ut støy og falske signaler i tilfeller hvor skyen signaliserer en fallende trend. Dersom dette viser seg å være en sekundærtrend innenfor den langsiktige trenden vil det normalt være bedre å beholde posisjonen fremfor å selge ut på stop/loss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

four − one =