Meny Lukk

Four-Week Rule

strategi for trading Four-Week Rule tradingstrategi

Four-Week Rule er en enkel tradingstrategi som har vist å gi god avkastning. Faktisk er denne strategien for trading regnet som en av de aller beste.

Four-Week Rule tradingstrategi

Tradingstrategien er veldig enkel og går ut på å kjøpe aksjer når de setter en ny 4-ukers høy. Aksjene selges så når de setter en 4-ukers lav. 4-ukers høy betyr at kursen er på det høyeste nivået den har satt i løpet av de siste 4 ukene, 4-uker lav betyr derimot at kursen er på det laveste nivået den har vært i løpet av de siste 4 ukene.

Ved å bruke denne tradingstrategien vil du ofte ha posisjoner i markedet. Du vil også alltid være på riktig side av alle store kursbevegelser. Men, strategien har lav treffprosent på handlene som gjennomføres. Årsaken til dette er at aksjekurser vil normalt kun ha en trend i 30 % av tiden. Dette gjør at man kan forvente en treffprosent på opptil 40 %. Handlene som ikke treffer vil normalt gi små tap som følge av at aksjekursen ikke trender.

4WR tradingstrategi i praksis

4WR tradingstrategi i praksis

For å forstå bedre hvordan 4WR tradingstrategi fungerer skal vi sette opp et praktisk eksempel. La oss si at vi bestemte oss for å begynne å trade Dow Jones ETF i 2019. For enkelthets skyld kjøper vi ETF på ukens sluttkurs. Videre regner vi ikke med kostnader forbundet til kjøp og salg. Den første handelen vi gjennomfører blir utført 6.1, og er markert med en vertikal linje helt til venstre i chartet over.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Her er kursen 239 USD. Posisjonen beholdes frem til 10.3 hvor kursen setter 4-ukers lav på 258. Vi har en gevinst på 19 USD.

31.3 settes ny 4-ukers høy. Vi kjøper Dow Jones ETF til 264 USD. 19.5 settes det ny 4-ukers lav på 256. Det betyr at vi har et tap på 8 USD.

2.6 settes det igjen ny 4-ukers høy på 260 USD og vi kjøper. Posisjonen beholdes frem til 4.8 hvor 4-ukers lav er på 263. Vi har en ny gevinst på 3 USD.

25.8 er det ny 4-ukers høy på 264 USD og vi kjøper ny posisjon. 29.9 er det ny 4-ukers lav på 266 USD. Vi har en ny gevinst på 2 USD.

20.10 har vi ny 4-ukers høy på 269 USD som blir vår kjøpskurs på den nye posisjonen. 26.1 har vi 4-ukers lav på 282,50 USD og vi har en gevinst på 13,50 USD.

16.2 er 4-ukers høy på 290 USD og vi kjøper Dow Jones ETF. 23.2 settes det ny 4-ukers lav på 253. Tapet blir på 37 USD.

Det har ikke blitt satt noen ny 4-ukers høy, og vi har dermed ingen posisjon i markedet. Dagens kurs på Dow Jones ETF er 218,62 USD. Det betyr at kursen på ETF har falt med 8,5 % siden vi begynte å trade i dette børsnoterte fondet.

I perioden har vi ikke klart å få positiv avkastning ved å bruke Four-Week Rule tradingstrategi, men har kun et tap på 7,50 USD. Det tilsvarer et tap på 3,1 % som er langt bedre enn hva vi hadde fått dersom vi hadde kun sittet med long posisjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

17 + four =