Meny Lukk

Forward P/E

Forward PE price earnings estimert

Price/Earnings er en multippel som legger resultatet for de siste 12 månedene til grunn. Forward P/E benytter derimot estimert resultat for de kommende 12 månedene.

Forward P/E

Price/Earnings er en nyttig multippel som gjør det enkelt å sammenligne prisingen av to ulike selskapers aksjer. For å finne P/E deler vi aksjekursen på Earning Per Share. Siden dette er historiske tall kan P/E si lite om fremtidig verdsettelse av en aksje. Dette kan vi løse ved å bruke estimert EPS. Formelen som brukes til å finne Forward Price/Earnings er:

  • Forward P/E = Aksjekurs / Estimert EPS

Det at det brukes et estimat medfører usikkerhet. Først og fremst kan dette skyldes at analytikerne regner feil. Deretter kan det være at selskapet underrapporterer forventet resultat for å slå estimatene når de endelige resultatene legges frem.

  • CFD og aksjer
  • 0 kommisjon
  • Bra analyseprogram
  • Godkjent av Finanstilsynet

62 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

Lær mer om fundamantal analyse

Praktisk bruk av Forward P/E

Forward Price/Earnings er en multippel som er nyttig for å vurdere om selskaper er billig priset i forhold til forventet resultat. Multippelen kan brukes til å finne vekstaksjer hvor fremtidig vekst i resultatet ikke er priset inn. Viser multippelen at det kan være en undervurdert aksje kan det være på sin plass å gjøre en mer grundig analyse av selskapet for å se om det er verdt å investere i det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 × five =

Vis knapper
Skjul knapper