Meny Lukk

Defensive aksjer

ikke sykliske Defensive aksjer

Aksjer i selskaper som har stabile inntekter og er i stand til å levere utbytter uavhengig av generelle markedsforholdene omtales som defensive aksjer. Aksjene kan altså gi beskyttelse mot fall når børsene raser.

Konjunkturer

Over tid vil økonomien utvikle seg i det som kalles konjunkturer. Dette er endringer i den økonomiske aktiviteten, noe som kan gir utslag i brutto nasjonalprodukt. Endringene gjør at det dannes flere ulike faser hvor den økonomiske veksten er forskjellig, i enkelte tilfeller er den også negativ.

I korte trekk består en konjunkturene av perioder med oppgang og vekst over trend, og en periode med tilbakeslag eller svakere og negativ vekst under trend. Når den økonomiske vekstraten har nådd sitt laveste vil den negative vekstraten igjen nærme seg først 0 og deretter positivt terreng. Oppgangsfasen starter når den negative økonomiske vekstraten blir mindre. Denne fasen fortsetter helt til økonomien topper og vi får en svakere vekstrate. Her vil tilbakeslaget slå inn.

Høykonjunktur

  1. Oppheting
  2. Avkjøling

Lavkonjunktur

  1. Tilbakeslag
  2. Innhenting

Indikatorer

Aktivitetsnivået i økonomien blir som nevnt målt med BNP, men siden dette er et tall som først blir sluppet i ettertid, vil denne si lite om den nåværende situasjonen. Ved å undersøke ledende indikatorer kan man derimot få en forståelse av hvordan den fremtidige situasjonen kommer til å bli.

Defensive aksjer

Defensive aksjer er motsetningen til sykliske aksjer som følger den generelle økonomiske utviklingen. Innledningsvis nevnte vi at dette er selskaper som har stabile inntekter, og kan være i stand til å betale ut utbytter selv i tider med resesjon. Det disse selskapene også har til felles er at de produserer varer og tjenester som er nødvendige. Dette gjør at etterspørselen etter varene holder seg tilnærmet konstant. Selskapene leverer ofte matvarer, telekom, forsikring og enkelte former av energi.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Lær mer om aksjer

Investering i defensive aksjer

Selv om selskaper har en jevn inntekt som i stor grad er uavhengig av den økonomiske situasjonen er det noen ulemper med defensive aksjer. Når økonomien er i en høykonjunktur vil de defensive aksjene ofte utvikle seg svakere enn de sykliske aksjene. De defensive aksjene har også fordeler. De har en lav beta som betyr at de kan gi god beskyttelse for porteføljen i tider med markedsuro. I tillegg er de ofte kjent for å betale direkteavkastning i form av utbytte. Defensive aksjer vil ofte være gode kjøp sent i en høykonjunktur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

five × 4 =