Meny Lukk

Schaff trend

teknisk trend Schaff trend cykle indikator teknisk analyse

Selv om Schaff Trend Cykle, eller STC, ble laget for analyse av valutapar kan den også brukes til aksjer. En viktig fordel med indikatoren er at den gir signaler om trendskifter raskt.

nel aksjekurs teknisk analyse schaff trend

Schaff trend

En mer kjent indikator som har likheter med Schaff trend er MACD. Denne har en ulempe, og det er at signalene den gir ofte kommer sent. Schaff er derimot langt raskere, noe som gjør det mulig å oppdage trendskifter raskere. STC blir beregnet ved å bruke eksponentielt glidende gjennomsnitt, på samme måte som MACD. Forskjellen er at STC også tar hensyn til sykler basert på tid. Den tekniske indikatoren kan ha en verdi mellom 0 og 100. Brudd opp gjennom 25 regnes som bullsignaler, mens brudd ned gjennom 75 er bearsignaler.

I chartet over har vi brukt NEL aksjen som eksempel. Vi ser at Schaff trend er tidlig ute med å vise trendskifter, altså brudd opp gjennom 25-linjen. Samtidig er den tidlig ute med å signalisere at den stigende trenden er i ferd med å snu ned ved at grafen bryter ned gjennom 75-linjen.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Delta i eToro Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Lær mer om tekniske indikatorer

Praktisk bruk av Schaff trend i trading

Den tekniske indikatoren har en fordel, og det er at den er tidlig ute med å signalisere trendskifter. Det betyr at den er nyttig for å finne bunner i aksjemarkedet eller nivåer hvor det er på tide å sikre gevinst. Ulempen er at indikatoren kan bevege seg på nivåer hvor den indikerer at aksjen er oversolgt eller overkjøpt i lange perioder. Dette gjør at det kan være nyttig å bruke den sammen med andre tekniske indikatorer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

1 × 4 =