Meny Lukk

Tegningsretter

hva er Tegningsretter tegningsrett

I enkelte tilfeller kan et selskap ønske å utvide aksjekapitalen. Dette kan gjøres gjennom en fortrinnsrettet emisjon mot eksisterende aksjonærer som mottar tegningsretter.

Tegningsrett

En tegningsrett er en rettighet til å kjøpe et bestemt antall aksjer i en emisjon til en bestemt kurs på en bestemt dato. Tegningsretter er omsettelige, noe som betyr at de kan både kjøpes og selges på børs. Tegningsrettene blir i første omgang delt ut til aksjonærene og antallet er bestemt av hvor mange aksjer aksjonæren eier den datoen aksjen går ex tegningsrett.

  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer fra hele verden
  • 16 børser
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Eget aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Lær mer om aksjer

Praktisk bruk av tegningsretter

Når du mottar tegningsretter kan du enten velge å selge disse dersom du ikke ønsker å delta i emisjonen. Følgen av dette er at din eierandel i aksjeselskapet vil bli utvannet. Det er også mulig å beholde tegningsrettene, selv om du ikke ønsker å delta i emisjonen. Men, etter at tegningsperioden er over vil tegningsrettene falle fra og du vil tape verdien av tegningsrettene som du kunne ha solgt på markedet.

Dersom du ønsker å tegne aksjer i emisjonen må du oppgi dette til kontofører. Her må du oppgi antall aksjer du ønsker å kjøpe. I enkelte tilfeller kan du overtegne, altså kjøpe flere aksjer enn du har rett til. Dersom du ønsker å kjøpe flere aksjer kan du også kjøpe tegningsretter i markedet.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: