Meny Lukk

Emisjoner

hva er Emisjoner emisjon aksjer

For å få tilgang til finansiering kan et selskap hente mer egenkapital ved å gjennomføre emisjoner.

Emisjoner

En emisjon er en egenkapitalutvidelse, noe som betyr at det er en økning i selskapets aksjekapital. Emisjoner fungerer ved at selskapet trykker opp nye aksjer som investorer kan kjøpe. Selskapets salg av aksjer fører til økt egenkapital. Aksjene som blir solgt av selskapet til investorer i emisjonen kalles førstehåndsaksjer. Aksjer som omsettes på børs er andrehåndsaksjer.

Det kan være flere årsaker til at et selskap ønsker å hente mer egenkapital. Det kan være at selskapet ønsker å finansiere videre vekst gjennom oppkjøp og investeringer, eller at selskapet trenger mer egenkapital for å sikre videre drift.

Vekst emisjon

Dersom formålet med egenkapitalutvidelsen er å finansiere videre vekst gjennom oppkjøp eller investeringer kalles det en vekst emisjon. I de fleste tilfeller er dette positivt, da selskapet har ambisjoner om vekst og økt inntjening.

Krise emisjon

Dersom formålet med egenkapitalutvidelsen er å finansiere underskudd og kostnader for å sikre videre drift har vi en krise emisjon. I mange tilfeller vil disse emisjonene bli gjennomført med rabatterte kurser på aksjene som selges, og dette er negativt.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Delta i eToro Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Lær mer om aksjer

Fortrinnsrettet emisjon

En emisjon som er rettet mot eksisterende aksjonærer kalles en fortrinnsrettet emisjon. Denne typen emisjoner kan gjennomføres ved at aksjonærene mottar et bestemt antall tegningsretter basert på antallet aksjer aksjonæren eier.

Rettet emisjon

En emisjon kan også være rettet mot en utvalgt gruppe investorer. En fordel med rettede emisjoner er at de er raske å gjennomføre.

Reparasjonsemisjon

En rettet emisjon sikter seg inn mot utvalgte investorer, og dette vil medføre at andre investorer ikke kan delta. Denne skjevheten kan rettes opp ved å gjennomføre en reparasjonsemisjon hvor de utelatte investorene kan delta i en emisjon med samme emisjonskurs som i den rettede emisjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

18 − fourteen =