Meny Lukk

Terminkontrakter

Terminkontrakter termin future forward kontrakt futures forwards terminer

Ofte brukes det terminkontrakter for å inngå en avtale om å selge eller kjøpe et verdipapir, en vare eller en tjeneste på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

Terminkontrakter

Terminkontraktene har flere likheter med opsjoner, men det er også en viktig forskjell. Denne forskjellen går ut på at terminene må utøves. Det betyr at aktøren som har kjøpt terminkontrakter på olje med levering på et gitt tidspunkt må ta levering på oljen. Det finnes i hovedsak to ulike typer terminkontrakter.

Futures

Futureskontrakter er standardiserte kontrakter som omsettes på børs. I kontraktene er det angitt vare, pris, leveringstidspunkt og sted.

Forwards

Forwardkontrakter er ikke standardiserte. Det betyr at varen, prisen, leveringstidspunkt og sted avtales for hver kontrakt. Forwardkontrakter omsettes utenfor børs.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Delta i eToro Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Lær mer om finansielle instrumenter

Praktisk bruk av terminkontrakter i trading

Både forwardkontrakter og futureskontrakter kan brukes til både hedging og prissikring. Men, det er først og fremst forwardkontraktene som er vanlige å bruke for hedging siden disse kan tilpasses langt bedre til porteføljen som skal sikres. Det er også vanlig å bruke denne typen kontrakter til å sikre inntekter fra utlandet mot svinginger i valutakurser, eller å sikre drivstoffutgifter mot volatilitet. Futures som er standardkontrakter er vanligst å bruke i vanlig trading siden disse er mer omsettelige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

five × three =