Meny Lukk

Buffet indikator

Buffet indikator

Warren Buffet er en legendarisk investor som har mye kunnskap om aksjemarkedet. Etter .com krasjet skrev han i en artikkel at mange investorer kunne sluppet unna fallet dersom de brukte den beste, enkelte indikatoren som viser hvordan aksjemarkedet er priset. Denne indikatoren har i ettertid fått navnet Buffet indikator.

Buffet indikator

Buffet indikatoren er en veldig enkelt teknisk indikator, og den har tidligere vist at den kan være viktig for å kunne se om markedet er overpriset eller underpriset. I motsetning til tekniske indikatorer som RSI baserer den seg ikke på tidligere kursutvikling. Det den derimot gjør er å sammenligne total markedsverdi av aksjene med BNP.

Når den tekniske indikatoren viser en verdi mellom 50 % og 75 % tolkes det som at markedet er rimelig priset, og at det er rom for kursoppgang. Er derimot indikatorens verdi over 90 % kan det tyde på at markedet er overpriset, og at det kan komme en korreksjon i kursene.

  • 50 – 75 % – underpriset, kjøpssignal
  • 75 – 90 % – rettferdig priset
  • 90 – 115 % – overpriset, salgsignal

Denne tekniske indikatoren er forholdsvis enkel å beregne, den kan også finnes med et raskt søk på Google. Normalt brukes verdien av alle aksjer som inngår i Wilshire 5000 Total Market Index. Dette er en indeks som dekker alle aksjene i det amerikanske markedet. MCap deles på kvartalsvis BNP.

  • Market Cap / BNP x 100 = Buffett indikator

eToro vurdering


  • Best på utenlandske aksjer
  • Lave kostnader
  • Godkjent av Finanstilsynet


Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees


TradingView vurdering


  • Beste analyseprogram
  • Norske og utenlandske aksjer
  • Prøv Pro gratis i 30 dager


Du kan prøve TradingView Pro gratis i 30 dager. Etter prøveperioden kan du enten betale for Pro versjonen eller velge Basic som er en gratis versjon av analyseprogrammet.

Lær mer om tekniske indikatorer

Praktisk bruk av Buffett indikator i trading

Buffet indikator har tidligere vist at den kan finne topper i aksjemarkedet, men samtidig gir den ikke noe presist punkt hvor markedet kan komme til å snu. Likevel kan denne tekniske indikatoren være til stor hjelp for å lage en portefølje som er bedre rustet for fall. Viser Buffett indikator at markedet er underpriset kan tiden være inne for å vekte opp i sykliske aksjer. Sykliske aksjer gir ofte god avkastning i et stigende marked. Viser indikatoren derimot en verdi på 90 % eller mer kan det være hensiktsmessig å vekte opp i defensive aksjer. Dette for å beskytte porteføljen mot et eventuelt fall eller korreksjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

18 − 12 =