Meny Lukk

Q ratio

Q ratio tobin's q james tobin

Tobin’s Q eller Q ratio er en multippel som viser forholdet mellom prisingen av et selskap og verdien av selskapets eiendeler. Dermed kan den brukes til å finne overprisede og underprisede aksjer.

Q ratio

Tobin’s Q er et ofte brukt navn på denne multippelen. Dette navnet kommer fra Yale-økonomen James Tobin. Tobin lanserte en hypotese om at et aksjeselskap bør være verdt omtrent det samme som det koster å kjøpe eiendelene til selskapet. Dette var ingen ny ide. Nicholas Kaldor hadde kommet med dette allerede i 1966.

Tobin’s Q er forholdsvis enkel å beregne. Du finner selskapets totale markedsverdi og deler dette på verdien av selskapets eiendeler.

  • Q ratio = Selskapets totale markedsverdi / Total verdi av selskapets eiendeler

Tobin’s Q kan også brukes til å vurdere det samlede aksjemarkedet. For å gjøre dette må du legge sammen markedsverdien av alle selskapene og dele dette på den samlede verdien av alle selskapenes eiendeler.

  • Q ratio = Markedsverdi av alle selskaper / Total verdi av selskapenes eiendeler

Dersom Tobin’s Q har en verdi over 1 tolkes dette som at aksjen eller aksjemarkedet er overvurdert i følge teorien. En verdi over 1 betyr at det vil koste mindre å kjøpe eiendelene et selskap har fremfor å kjøpe aksjen. Motsatt vil en verdi under 1 bety at selskapet er undervurdert. Her vil det være billigere å kjøpe aksjene i selskapet enn å kjøpe eiendelene.

Det er logisk at 1 er brytningspunktet hvor en aksje går fra undervurdert til overvurdert, men i praksis er det annerledes. Historisk har Q ratio hatt en gjennomsnittlig verdi på 0,70. All time low hadde vi i 1921, 1932 og i 1982 med verdi rundt 0,30. All time high kom i 2001 med en verdi på 1,61.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Lær mer om fundamantal analyse

Praktisk bruk av Q ratio

Q ratio har likheter med Pris/Bok, og begge er nyttige verktøy for å vurdere prisingen av ulike selskaper eller markedet som helhet. Som med andre multipler gir den viktige signaler om at en aksje eller et aksjemarkedet kan være overpriset. Den gir ingen indikasjoner på når markedet skal snu, men kan være nyttig for å optimalisere porteføljen ved å vekte ned i sykliske aksjer og vekte opp i defensive aksjer når Q ratio har høy verdi. En høy Tobin’s Q kan signalisere at markedet er overvurdert, og at det kan komme en korreksjon. Motsatt kan en lav Q ratio signalisere at markedet skal opp, og at man derfor bør vekte opp i sykliske aksjer og vekte ned i defensive aksjer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 × three =