Meny Lukk

α – Alpha

α - Alpha trading aksjer

α – Alpha By Dcoetzee, F l a n k e r – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=492663

Alpha brukes til å beskrive en strategis evne til å slå markedet over en gitt periode.

α – Alpha

Alpha blir ofte brukt sammen med beta som er et mål på markedets volatilitet. Den blir brukt til å måle meravkastningen en investor, strategi eller trader får i forhold til markedet over en gitt periode. Med markedet menes normalt en indeks som er relevant å sammenligne med. α er altså et resultat av aktiv forvaltning, mens beta kan oppnås med passiv indeksinvestering.

For å finne alpha brukes Jensen’s Measure. Denne modellen måler risikojustert avkastning og viser gjennomsnittlig avkastning fra en portefølje eller strategi i forhold til forventet avkastning som finnes med capital asset pricing model på grunnlag av porteføljens beta og markedets avkastning.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Jensen’s Measure

Jensen’s Measure er forskjellen eller den risikojusterte meravkastningen en tradingstrategi eller portefølje gir i forhold til markedet. Metoden tar også hensyn til den risikofrie renten i perioden α beregnes for. For å finne α brukes du formelen:

Alpha = R(i) – (R(f) + B x (R(m) – R(f)))

  • R(i) = realisert avkastning fra porteføljen
  • R(m) = realisert avkastning fra markdet
  • R(f) = periodens risikofrie rente
  • B = porteføljens beta i forhold til markedets beta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

twelve − 11 =