Meny Lukk

α – Alpha

α - Alpha trading aksjer

α – Alpha By Dcoetzee, F l a n k e r – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=492663

Alpha brukes til å beskrive en strategis evne til å slå markedet over en gitt periode.

α – Alpha

Alpha blir ofte brukt sammen med beta som er et mål på markedets volatilitet. Den blir brukt til å måle meravkastningen en investor, strategi eller trader får i forhold til markedet over en gitt periode. Med markedet menes normalt en indeks som er relevant å sammenligne med. α er altså et resultat av aktiv forvaltning, mens beta kan oppnås med passiv indeksinvestering.

For å finne alpha brukes Jensen’s Measure. Denne modellen måler risikojustert avkastning og viser gjennomsnittlig avkastning fra en portefølje eller strategi i forhold til forventet avkastning som finnes med capital asset pricing model på grunnlag av porteføljens beta og markedets avkastning.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Delta i eToro Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Jensen’s Measure

Jensen’s Measure er forskjellen eller den risikojusterte meravkastningen en tradingstrategi eller portefølje gir i forhold til markedet. Metoden tar også hensyn til den risikofrie renten i perioden α beregnes for. For å finne α brukes du formelen:

Alpha = R(i) – (R(f) + B x (R(m) – R(f)))

  • R(i) = realisert avkastning fra porteføljen
  • R(m) = realisert avkastning fra markdet
  • R(f) = periodens risikofrie rente
  • B = porteføljens beta i forhold til markedets beta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

12 + 7 =