Meny Lukk

α – Alpha

α - Alpha trading aksjer

α – Alpha By Dcoetzee, F l a n k e r – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=492663

Alpha brukes til å beskrive en strategis evne til å slå markedet over en gitt periode.

α – Alpha

Alpha blir ofte brukt sammen med beta som er et mål på markedets volatilitet. Den blir brukt til å måle meravkastningen en investor, strategi eller trader får i forhold til markedet over en gitt periode. Med markedet menes normalt en indeks som er relevant å sammenligne med. α er altså et resultat av aktiv forvaltning, mens beta kan oppnås med passiv indeksinvestering.

For å finne alpha brukes Jensen’s Measure. Denne modellen måler risikojustert avkastning og viser gjennomsnittlig avkastning fra en portefølje eller strategi i forhold til forventet avkastning som finnes med capital asset pricing model på grunnlag av porteføljens beta og markedets avkastning.

  • CFD og aksjer
  • 0 kommisjon
  • Bra analyseprogram
  • Godkjent av Finanstilsynet

62 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

Jensen’s Measure

Jensen’s Measure er forskjellen eller den risikojusterte meravkastningen en tradingstrategi eller portefølje gir i forhold til markedet. Metoden tar også hensyn til den risikofrie renten i perioden α beregnes for. For å finne α brukes du formelen:

Alpha = R(i) – (R(f) + B x (R(m) – R(f)))

  • R(i) = realisert avkastning fra porteføljen
  • R(m) = realisert avkastning fra markdet
  • R(f) = periodens risikofrie rente
  • B = porteføljens beta i forhold til markedets beta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

8 + 8 =

Vis knapper
Skjul knapper