Meny Lukk

R-Squared

R-Squared r2 r kvadrat

R2 eller R-Squared er et mål som viser hvor mye av variansen til en avhengig variabel kan forklares med variansen til en uavhengig variabel eller variablene i en regresjonsanalyse.

R-Squared

Korrelasjon forklarer styrken i forholdet mellom en uavhengig variabel og en avhengig variabel. R-Squared forklarer derimot i hvor stor grad variansen til en variabel påvirker en annen variabels varians.

Innenfor investering tolkes R kvadrat som et uttrykk for hvor mye av bevegelsene i en portefølje som kan forklares med bevegelsene i den relevante indeksen. Dersom R kvadrat er 100 % vil alle bevegelsene i porteføljen kunne forklares av bevegelsene i den relevante indeksen. R2 regnes ut med formelen:

  • R2 = Uforklarlig variasjon / Total variasjon
Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Delta i eToro Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

En R-kvadrat mellom 85 % og 100 % innenfor investering blir tolket som at fondet eller porteføljen i stor grad svinger i takt med den relevante indeksen. Dersom porteføljen derimot har en lav R kvadrat under 70 % tyder dette på at avkastningen i liten grad følger avkastningen fra indeksen. Altså vil en høy R2 nær 100 % vise en mer pålitelig beta. En portefølje eller et fond med en R2 nær 100 % og en beta under 1 vil mest sannsynlig gi en høyere risikojustert avkastning.

Beta og R kvadrat er begge to måter å måle korrelasjon på. Beta måler relativ risiko. R kvadrat måler derimot hvor nært endringen på porteføljen følger endringer i relevant indeks. Oppsummert kan vi si at R kvadrat er et mål på hvor pålitelig beta er. Brukt sammen kan R2 og beta gi et solid bilde av en porteføljes avkastning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ten − 1 =