Meny Lukk

Standardavvik

Standardavvik normalfordeling standard deviation

Normalfordeling og standardavvik av M. W. Toews – Eget verk, based (in concept) on figure by Jeremy Kemp, on 2005-02-09, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1903871

Standardavviket måler spredningen av verdier i et datasett eller en stokastisk variabels verdi. Francis Galton introduserte standardavviket på slutten av 1860-tallet.

Standardavvik

Standardavviket gir verdienes gjennomsnittlige avstand fra gjennomsnittet. Det er definert som kvadratroten av variansen. Innenfor teknisk analyse og investering brukes standardavviket til Bollinger Bands hvor det nedre og øvre bånd er to standardavvik fra det 21-dagers glidende gjennomsnitt, i VIX indeksen for å finne historisk varians, og i Sharpe Ratio som viser en porteføljes risikojusterte avkastning.

Standardavviket beregnes kvadratroten av varians ved å finne hvert datapunkts avvik fra gjennomsnittet. Det betyr at dersom standardavviket er høyt er det stor avstand i datasettet, mens et lavt standardavvik betyr at det er liten avstand i datasettet. Sagt på finansspråk har en volatil aksje et høyt standardavvik, mens det er lavt for en stabil aksje.

  • CFD og aksjer
  • Ingen kurtasje
  • Bra analyseprogram
  • Godkjent av Finanstilsynet

62 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

Formel for standardavvik

Formel for standardavvik
  • xi = datapunktet i’s verdi i datasettet
  • x̄ = datasettets gjennomsnitt
  • n = antall datapunkter i datasettet

Beregning av standardavviket

  1. Finn gjennomsnittet av datasettet ved å legge sammen verdien til alle datapunkter og del på antall datapunkter i datasettet.
  2. Variansen til datapunkter finnes ved å trekke gjennomsnittet fra verdien til det enkelte datapunkt. Finn kvadratroten til hvert resultat og legg disse sammen. Del svaret på antall datapunkter i datasettet minus 1.
  3. Resultatet brukes til å finne standardavviket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

fifteen − five =

%d bloggere liker dette: