Meny Lukk

The Greeks

The Greeks opsjonstrading

The Greeks er ulike variabler som forklarer endringer i en opsjons teoretiske verdi.

The Greeks

The Greeks er ulike variabler som brukes til å beskrive risiko i forbindelse med opsjonstrading. Navnet har de fått fordi variablene er oppkalt etter greske symboler. Det finnes mange ulike variabler, men det er spesielt delta, gamma, vega og theta som får mest fokus av de som driver med opsjonstrading. Disse vil vi gå gjennom i denne artikkelen.

Endringer i pris på det underliggende

Delta og gamma viser hvordan den teoretiske opsjonspremien påvirkes av endringer i prisen på det underliggende instrumentet.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Delta

Delta måler hvor sensitiv en opsjons teoretiske verdi er til en endring i prisen på det underliggende instrumentet. Som regel blir delta oppgitt som et tall mellom -1 og 1 eller – 100 og 100, og dette tallet indikerer hvor mye opsjonen vil stige eller falle i verdi dersom kursen på det underliggende instrumentet stiger eller faller med 1 kr.

Call opsjoner har en positiv delta, mens put opsjoner har en negativ delta. Opsjoner som er at the money har normalt en delta på 50, opsjoner som er dypt in the money har delta over 80, mens out of the money opsjoner kan ha en delta rundt 20 eller mindre.

Gamma

Gamma viser endringstakten i delta for hvert poengnivå prisen på det underliggende instrumentet stiger. Gamma er større for at the money opsjoner og blir lavere for in the money opsjoner og out of the money oppsjoner jo lengre unna de er strike. Gamma er et positivt tall for både calls og put opsjoner.

Endringer i volatilitet og tid

Den teoretiske verdien av en opsjon påvirkes også av endring i tid og volatilitet. Det er her theta og vega kommer inn i bildet.

Theta

Theta måler takten tidsverdien på en opsjon endres jo nærmere vi kommer til innløsningsdatoen. For opsjoner som er at the money vil theta øke frem mot innløsningen. For opsjoner som er in the money eller out of the money vil derimot theta falle jo nærmere vi kommer innløsningsdato. Jo lengre det er til innløsning, jo lavere vil endringen i theta være. Nærmere innløsning vil endringene i theta blir større.

Vega

Mange blander sammen vega og volatilitet, men det er en viktig forskjell. Volatilitet måler endringer i prisen på det underliggende instrumentet, mens vega måler hvor sensitiv den teoretiske verdien av en opsjon er til endringer i volatilitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ten + one =