Meny Lukk

Balanseregnskap

Balanseregnskap balanse

I et selskaps balanseregnskap får du oversikt over selskapets eiendeler, og egenkapital og gjeld. Disse punktene er delt opp på to sider og er balansert. Altså skal verdien av eiendeler tilsvare størrelsen på egenkapital og gjeld.

hvordan lese Balanseregnskap

Balanse fra Odfjell Drilling.

Balanseregnskap

Et årsregnskap og kvartalsregnskap består i hovedsak av tre oversikter, resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling. Balanseregnskap gir oversikt over hvilke eiendeler et selskap har, og hvordan selskapet er finansiert med egenkapital og gjeld. Begge disse sidene, eiendeler, og egenkapital og gjeld skal være balansert, altså skal samlet verdi være 0.

 • Eiendeler = egenkapital + gjeld

Dersom vi isolerer omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og finner differansen mellom disse har vi funnet arbeidskapitalen i selskapet. Dersom selskapet har en positiv arbeidskapital vil selskapet være i stand til å betale all kortsiktig gjeld i løpet av de kommende 12 månedene. Altså er dette et tegn på selskapets finansielle styrke.

Tilgjengelig arbeidskapital i et selskap vil over tid endres, og i en DCF analyse må vi vite endring i arbeidskapital fra et år til et annet. Vi finner dette ved å trekke foregående års arbeidskapital fra neste års arbeidskapital.

De ulike postene i balansen brukes også for å beregne Enterprise Value eller selskapsverdi. Med denne verdien kan du beregne multipler som EV/EBITDA. Dette er en multippel som er lik P/E, mens siden EV/EBITDA tar hensyn til selskapets gjeldsgrad blir denne ofte ansett for å være bedre.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
 • Anbefalt nettmegler
 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
 • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Eiendeler – assets

Eiendeler eller selskapets realkapital deles inn i anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler eller non-current assets er for eksempel bygningsmidler eller produksjonsmidler. Investering i anleggsmidler er viktig for å opprettholde drift og sikre videre vekst, denne utgiften fratrukket avskrivninger er kjent som CapEx. Omløpsmidler kan derimot være bankinnskudd og varer.

 • Anleggsmidler
 • Omløpsmidler

Egenkapital og gjeld – equity og liabilities

Equity eller egenkapital kan bestå av verdien av aksjer, penger investorer har innbetalt for aksjer og opptjent egenkapital. Gjeld eller liabilities består derimot av kortsiktig og langsiktig gjeld, og avsetninger til forpliktelser.

 • Egenkapital – verdi av aksjer
 • Kortsiktig gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Avsetning til forpliktelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

6 − 4 =