Meny Lukk

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling - Cash Flow Statement

Cash Flow Statement eller kontantstrømoppstilling er en oversikt over selskapets mottatte innbetalinger og utbetalinger i regnskapsperioden.

hvordan lese Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling fra Odfjell Drilling.

Kontantstrømoppstilling – Cash Flow Statement

Kontantstrømoppstillingen gir oversikt over hvilke innbetalinger selskapet har mottatt, og hvordan disse har blitt brukt i perioden for årsregnskapet. Dermed er Cash Flow Statement et nyttig datasett for å vurdere om selskapet har god likviditet og er i stand til å dekke utgifter og forpliktelser, eller trenger påfyll av egenkapital eller opptak av mer gjeld for videre drift.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter – Cash flows from operating activities

Oversikten som viser kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter omfatter innbetalinger fra salg av varer og tjenester, nedskrivning og avskrivning, og i tillegg kommer utbetalinger for varer og tjenester, lønn og kostnader fra ansettelsesforhold, gevinster og tap fra kortsiktige aksjeinvesteringer, og renteinntekter og renteutgifter.

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter – Cash flows from investing activities

Kontantstrøm fra investeringaktiviteter er viktig dersom du vil lage en DCF analyse. I Cash flows from investing activities finner du nemlig PP&E eller Purchase of property, plant and equipment som fratrukket nåværende avskrivning gir deg CapEX eller netto investeringer som brukes til å beregne Free Cash Flow.

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter gir en oversikt over cash flow til og fra anleggsmidler og langsiktige investeringer. Med langsiktige investeringer snakker vi om investeringer som strekker seg over 12 måneder.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter – Cash flows from financing activities

Oversikten over kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter omfatter kontantstrøm fra opptak og nedbetaling av langsiktig gjeld, opptak og nedbetaling av kortsiktig gjeld, endring av kassakreditt, innbetaling av ny egenkapital og utbytte til aksjonærer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 − 3 =