Meny Lukk

ETF

ETF equity traded funds børsnoterte fond

Equity Traded Funds eller ETF er børsnoterte fond som er konstruert for å følge kursutviklingen til en sektor, indeks, råvare eller et utvalg selskaper.

Equity Traded Funds

Et fond er en kollektiv investering hvor forvalter følger et mandat. Mandatet setter klare retningslinjer for hva fondet kan investere i. Mandatet kan legge krav om at fondet skal investere slik at det følger utviklingen til en gruppe selskaper som driver innenfor en bestemt sektor, speile kursutviklingen til en indeks eller en råvare. Dette gjelder også for børsnoterte fond.

Den store forskjellen mellom vanlige fond og ETF er at sistnevnte omsettes på børs på samme måte som aksjer. Det betyr at når du kjøper eller selger deg ut av en børsnotert fond er det en stor sjanse for at det er en vanlig investor som kjøper fondet ditt eller selger dette til deg. Her må vi nevne at enkelte utstedere av ETF opptrer som market maker for å sikre nødvendig likviditet. Skal du derimot kjøpe eller selge et vanlige fond, er det forvalterselskapet som er motpart.

En annen viktig forskjell mellom tradisjonelle fond og Equity Traded Funds er at de vanlige fondene som regel investerer i aksjer. ETF er derimot ofte satt sammen av finansielle instrumenter som opsjoner. I praksis har dette lite betydning for deg som investor.

Kjøpe og selge ETF

Som sagt omsettes børsnoterte fond på børsen. Dette har sine fordeler. Når du skal kjøpe eller selge et vanlig fond må du først finne en bank eller nettmegler som tilbyr deg dette fondet. Deretter kan det ofte ta flere dager før du får solgt eller kjøpt deg inn, avhengig av hvor ofte forvalteren har oppgjør. Dette fører også til at du ikke har oppdaterte kurser på fondet. Som regel blir dette oppdatert kun en gang pr dag, og da har du i de fleste tilfeller kun gårsdagens kurs å forholde deg til.

Når du skal kjøpe eller selge et børsnotert fond eller ETF trenger du kun tilgang til børsen fondet er notert på. I dag tilbyr de fleste banker og nettmeglere handel på de fleste børsene, så Equity Traded Funds er veldig tilgjengelig. Videre blir kursene oppdatert hver gang de omsettes. Dette gir deg en langt bedre transparens. Handlene blir også gjennomført langt raskere. Legger du ut en salgsordre vil denne bli utført umiddelbart så lenge kursen du krever blir matchet av en kjøper.

ETF og utbytte

Det er mange investorer som investerer i utbytteaksjer for å oppnå en direkteavkastning som kan reinvesteres eller for å få en ekstra inntekt. Det finnes også børsnoterte fond som følger investeringsstrategien om å investere i utbytteaksjer. Dette er ETF som utbetaler utbytter. Normalt vil du derimot ikke motta utbytte når du investerer i Equity Traded Funds. I de fleste tilfeller vil utbyttet fondet mottar bil reinvestert. Dersom du søker å investere i ubytte ETF bør du derfor sjekke fondets mandat og utbyttepolitikk før du investerer.

Utvalgte ETF

 • Navn: Invesco Solar ETF
 • Ticker: TAN
 • Yield 1 år: 258,61 %*

*Pr 11.01.21 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: ARK Innovation ETF
 • Ticker: ARKK
 • Yield 1 år: 170,12 %*

*Pr 11.01.21 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: Global X Lithium & Battery Tech ETF
 • Ticker: LIT
 • Yield 1 år: 149,80 %*

*Pr 11.01.21 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Fordeler og ulemper med børsnoterte fond

En av de viktigste fordelene med ETF er at de kan gi en god risikodiversifisering. For eksempel er det ikke uvanlig at et børsnotert fond som skal speile utviklingen i en sektor har investert i over 100 ulike selskaper. Dette gjør at du får mindre selskapsrisiko i porteføljen din, enn ved å investere i enkeltaksjer. Samtidig vil du også betale mindre transaksjonskostnader siden kjøpet av et fond teller som en transaksjon, mens kjøp av flere ulike aksjer teller som flere transaksjoner.

Børsnoterte fond forvaltes ikke gratis, og det er som regel en forvalteravgift som trekkes direkte fra fondet. Denne avgiften kan variere i størrelse, og det finnes fond som drives billig, mens andre er dyre.

I enkelte fond kan det være lite omsetning, og i disse tilfeller vil som regel forvalterselskapet være market maker. Dette er en ordning som fører til at du alltid kan få kjøpt eller solgt fondet, men samtidig kan du få en høy spread. Høy spread vil gi deg en ekstra kostnad.

Ulike typer Equity Traded Funds

ETF eller børsnoterte fond finnes i flere ulike varianter. Nedenfor kan du se noen av de mest populære typene Equity Traded Funds som kan brukes til investering og trading. Utover disse finnes det også fond som investerer i vekstselskaper, verdiaksjer, sykliske aksjer eller defensive aksjer.

 • Obligasjons ETF – er børsnoterte fond som investerer i rentepapirer utstedt av land, selskaper, etc.
 • Sektor ETF – er børsnoterte fond som investerer i selskaper som driver innenfor en bestemt sektor.
 • Indeks ETF – er Equity Traded Funds som er satt sammen for å gi en avkastning lik en indeks.
 • Råvare ETF – er børsnoterte fond som investerer i en eller flere ulike typer råvarer.
 • Valuta ETF – er Equity Traded Funds som investerer i en eller flere ulike typer valuta.
 • Short ETF – er børsnoterte fond som gir positiv avkastning når kursen på det underliggende faller.

Lær mer om finansielle instrumenter

Bruk av ETF i trading

Børsnoterte fond kan være svært anvendelige for tradere. Som nevnt kan disse fondene gi en god eksponering mot en sektor, og om fondet er investert i flere selskaper kan det gi en god risikodiversifisering og lavere transaksjonskostnader. Enkelte fond har også en innebygd belåning eller gearing, noe som kan gi en høyere avkastning. ETF for råvarer kan også gi enkel tilgang for tradere som ønsker å investere direkte i råvarer. Siden det også finnes utbytte ETF og børsnoterte fond som investerer i vekstaksjer, verdiaksjer, mv, kan de også passe godt for langsiktige investorer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

seventeen − 2 =