Meny Lukk

Accumulation/Distribution Indicator

Accumulation/Distribution Indicator

Accumulation/Distribution Indicator er en teknisk indikator som bruker volum og kurs til å vurdere om aksjen blir kjøpt opp eller solgt ut.

Accumulation/Distribution Indicator ad indikator

Accumulation/Distribution Indicator

A/D indikatoren forsøker finne divergens mellom aksjekursen og volumet i handelen. Det betyr at denne tekniske indikatoren kan fortelle oss noe om hvor sterk en teknisk trend er. Dersom aksjekursen til en bestemt aksje stiger, samtidig som A/D indikatoren viser en fallende tendens kan dette bli sett på som et signal om at kjøpsvolumet ikke er høyt nok til å holde kursen oppe. Altså kan vi i dette tilfellet stå foran et fall i kursen. Kort oppsummert kan vi si at en stigende Accumulation/Distribution Indicator bekrefter en stigende trend, mens en fallende A/D indikator bekrefter en fallende trend.

I chartet for Aurora Cannabis kan vi se at aksjen er i ferd med å etablere en stigende trend. Samtidig viser A/D indikatoren fallende volum. Altså har vi en divergens mellom aksjekursen og volumindikatoren. Dette signaliserer at vi kan forvente et fall i kursen siden volumet er for lavt til å holde aksjekursen oppe.

  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer fra hele verden
  • 16 børser
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Eget aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Lær mer om tekniske indikatorer

Praktisk bruk av Accumulation/Distribution Indicator i trading

Det er vanlig å bruke A/D indikator til å bekrefte trender, uavhangig om de er stigende eller fallende. Den tekniske indikatoren kan også gi viktig informasjon om styrken i trenden, og den kan dermed hjelpe deg å luke bort svake trender. Den kan derfor også brukes til å finne sterke trender som over tid kan gi en bedre avkastning.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: