Meny Lukk

Advance/Decline Line

Advance/Decline Line

Advance/Decline Line er en momentum indikator som viser forskjellen mellom antall aksjer i en indeks som stiger og faller hver dag.

adl indikator momentum volum aksjer indeks teknisk analyse

Advance/Decline Line

ADL indikatoren viser den daglige utviklingen i forskjellen mellom antall aksjer i en indeks som stiger og faller. Indikatoren er akkumulerende. Det betyr at resultatet for i dag blir lagt til foregående dags resultat. Dersom det er et større antall aksjer som stiger i forhold til antall aksjer som faller vil det legges til et positivt tall. Dersom det derimot er et større antall aksjer som faller i forhold til aksjer som faller vil det legges til et negativt tall. Altså trekkes fra slik at indikatoren faller.

Indeksen fanger opp markedssentimentet, og viser om det er et flertall av aksjer som stiger eller faller. Indikatoren blir som regel brukt til å bekrefte trender i indekser. Men, den kan også brukes til å signalisere trendskifter ved å vise divergens mellom indikator og indeks.

  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer fra hele verden
  • 16 børser
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Eget aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Lær mer om tekniske indikatorer

Praktisk bruk av Advance/Decline Line i trading

Som nevnt brukes indikatoren til å bekrefte trender eller for å finne divergenser som kan signalisere et trendskifte. Dersom indeksen som analyseres stiger, og Advance/Decline Line stiger bekrefter dette trenden. Stiger indeksen, mens indikatoren faller viser dette at det er færre aksjer som stiger, og dette kan tyde på at den stigende trenden er i ferd med å avsluttes. En fallende indeks vil være bekreftet dersom ADL også viser en fallende tendens. Dersom indeksen faller, mens indikatoren stiger vil dette signalisere at det er færre aksjer som faller i verdi, og dette tolkes som at den fallende trenden er i ferd med å avsluttes.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: