Meny Lukk

Capital Growth strategi

Capital Growth strategi for investeringer

Capital Growth strategi går ut på å bygge en investeringsportefølje som over tid kan gi bedre avkastning enn markedet.

Capital Growth strategi

Det er vanlig at investorer som bruker denne strategien sikter aksjedelen inn mot vekstaksjer og sykliske aksjer som ofte kan gi bedre avkastning i perioder hvor børsen trender. I perioder med uro og økt usikkerhet på børsen kan aksjedelen rettes mot defensive aksjer som kan gi en bedre beskyttelse mot nedgang, samtidig som du beholder eksponeringen mot aksjemarkedet.

Den andre delen av porteføljen består av rentepapirer. Rentepapirer er kjent for å gi en stabil avkastning med lite svingninger. Dette sikrer porteføljen ytterligere i perioder hvor det er høy volatilitet på børsen. Den enkleste måten å få rentepapirer inn i porteføljen er ved å investere i rente ETF eller vanlige rentefond.

  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer fra hele verden
  • 16 børser
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Eget aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Som regel deles porteføljen med 60 – 70 % aksjer og resterende investert i rentepapirer. Det vanligste er å justere opp andelen med aksjer dersom man har en lang tidshorisont på investeringen. Med 10 år eller mer kan man også bruke en 90/10 investeringsstrategi, og jo nærmere man kommer innløsing kan aksjedelen nedjusteres og oppjustere andelen rentepapir. Årsaken til at man kan ha en høy andel aksjer når man har lang tidshorisont er at man ønsker å dra nytte av volatiliteten til aksjene. Motsatt er det når tidshorisonten er kort. Da vil man unngå volatilitet, og beskyter investeringene med rentepapirer.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: