Meny Lukk

Statistical Arbitrage

Statistical Arbitrage statistisk arbitrasje

Arbitrasje er strategier som forsøker å utnytte feilprising som kan oppstå på grunn av risiko, volatilitet, likviditet eller andre faktorer. Statistical Arbitrage har blitt vanskeligere på grunn av et mer effisient marked, men fortsatt oppstår det muligheter.

Statistical Arbitrage

Statistical Arbitrage oppsto på 1980-tallet hos det store meglerhuset Morgan Stanley. Her var det vanlig å gjøre handler i aksjepar når de kjøpte store blokker med aksjer for å sikre seg mot volatilitet i markedet. For eksempel kan man bruke partrading for å minimere markedsrisiko. Denne tradingstrategien går ut på å gå long i en aksje og shorte en annen aksje som har høy korrelasjon.

På denne tiden var det muligheter for at man kunne oppnå ekte arbitrasjemuligheter. Men, i dag er bruk av disse strategiene godt utbredt, noe som gjør at mulighetene har blitt mye mindre. Videre vil det nå ofte innebære å ta på seg noe risiko ved arbitrasjehandel.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Delta i eToro Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Risikoarbitrasje

Risk Arbitrage er en form for statistisk arbitrasje som kan benyttes i tilfeller med oppkjøp eller sammenslåinger. Dersom et selskap skal bli kjøpt opp med aksjer kan du kjøpe aksjer i selskapet som skal bli kjøpt opp og shorte aksjer i selskapet som skal kjøpe opp det andre. Eventuell profitt fra denne traden kommer fra differansen mellom dagens markedspris på aksjen og oppkjøpsprisen. Denne formen for trading medfører risiko i motsetning til hva man tradisjonelt ser på som arbitrasjetrading. Dersom oppkjøpet blir avbrutt kan handles gå feil. Oppkjøp og sammenslåinger tar også lang tid, noe som gjør at man kan få et tap på grunn av pengers tidsverdi.

Investering i volatilitet

Volatility Arbitrage er en strategi for trading som går ut på å utnytte forskjellen mellom implisitt volatilitet og forventet realisert volatilitet på en delta nøytral portefølje. Altså brukes denne strategien til å spekulere på volatiliteten på det underliggende instrumentet fremfor å spekulere på kursoppgang eller kursfall for det underliggende instrumentet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

eleven − 2 =