Meny Lukk

Tail risk

Tail risk hva er risiko fat risks trading investering hedging

Tail risk er hendelser som har lav sannsynlighet for å inntreffe, men som også kan gi store utslag.

Tail risk

Klassisk porteføljeteori bygger på antagelsen om at markedets avkastning er normalfordelt. At avkastningen er forventet å være normalfordelt betyr at 68 % av kursbevegelsene kommer til å være innenfor +/- ett standardavvik fra gjennomsnittet, og at 95 7 er innenfor +/- to standardavvik fra gjennomsnittet, og at 99,7 % er innenfor tre standardavvik fra gjennomsnittet. Standardavvik måler spredningen i et datasett. I denne sammenheng vil det være den daglige kursendringen til aksjer eller for en portefølje.

I bildet til venstre kan vi se normalfordeling, og en fordeling med fat tails. Vi kan se at normalfordelingen har lav kurtose, som betyr at områdene lengst ute til høyre og venstre er spisse, noe som tilsier at det er lav sannsynlighet for at disse tilfellene skal inntreffe. Fat tails er et uttrykk for en fordeling hvor det er større sannsynlighet for at det er langt høyere sannsynlighet for at vi skal få utfall som er mer enn +/- tre standardavvik fra gjennomsnittet.

Fat Tail risk risiko
Bilde fra ClubStreetPost. Bildet åpnes i ny fane.

Som nevnt bygger tradisjonell porteføljeteori på antagelsen om at avkastningen følger en normalfordeling. Det som er problematisk med dette er at undersøkelser viser at markedets avkastning ikke følger normalfordeling med lav kurtose, men av faktiske utfall har fat tails og større sjanse for å få ekstreme utfall.

Hedging mot tail risk

Tail risk er et uttrykk som samler de sjeldne hendelsene som er triggere som gir ekstreme utfall. Det finnes metoder som kan beskytte mot tail risk. Hedging er utbredt, og her er det vanlig å bruke ETF, ETN eller kontrakter på VIX indeksen. VIX indeks eller CBOE Volatility Index er en indeks som viser markedets forventninger til svingninger eller volatilitet på S&P 500 indeksen de neste 30 dagene.

I perioder med børsuro og hendelser som faller inn under tail risk vil normalt VIX indeksen stige. Altså er dette en indeks som beveger seg motsatt av selve S&P 500 indeksen. Dermed kan det å hedge pårteføljen med VIX ETN eller andre instrumenter gi en beskyttelse mot tail risk som kan påføre porteføljen tap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

16 − twelve =