Meny Lukk

Gamma squeeze

Gamma squeeze hva er

Gamma squeeze har fellestrekk med short squeeze. Men, her er det også opsjoner med i bildet.

The Greeks

The Greeks er ulike variabler som brukes til å beskrive risikoen i markedet. Disse er også en viktig del av prising av opsjoner. Av de mest kjente har vi Delta, Gamma, Theta og Vega. Delta måler endringen i opsjonspremien, eller prisen på en opsjon, som følge av endringer i kursen på det underliggende. Gamma måler derimot endringer i delta over tid. Theta måler hvordan tidsverdien i en opsjon forsvinner etterhvert som dagen for innløsning nærmer seg. Vega måler risikoen for endringer i implisitt volatilitet på det underliggende instrumentet.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Delta

For å få en bedre forståelse av gamma, må vi starte med en dypere innføring i delta. Delta verdien på salgsopsjoner, puts, går fra 1- til 0. Delta verdien på kjøpsopsjoner går fra 0 til 1. Denne verdien sier noe om hvor mye en opsjon stiger i pris dersom det underliggende stiger 1 kr. Altså, med en delta på -0,5 vil opsjonspremien synke 0,5 kr dersom kursen på den underliggende aksjen stiger 1 kr. Motsatt, dersom vi har en delta på 0,5 vil opsjonspremien stige 0,5 kr dersom kursen på den underliggende aksjen stiger 1 kr.

Delta brukes også som et mål på sannsynligheten for at en opsjon vil være in the money på innløsningsdagen. Om kursen på det underliggende har en slik verdi at det vil lønne seg å utøve opsjonen. En opsjon med delta på 0,20 vil ha en sannsynglighet på 20 % for at den vil være in the money på innløsningsdagen.

Gamma

Verdien på delta avhenger av hvor stor avstand det er mellom strike, eller opsjonens innløsningskurs og kursen på det underliggende. En kjøpsopsjon med strike som er langt unna kursen, out of the money, på den underliggende aksjen vil ha en delta nær 0. En opsjon som derimot er langt over kursen, in the money, på den underliggende aksjen vil ha en delta nær 1. Fremstiller vi dette grafisk vil vi få en klassisk S kurve.

Helt til venstre på grafen, hvor opsjonen er out of the money, kan vi se at stigningstakten på kurven er lav. Den øker jo lengre mot høyre vi kommer før den igjen begynnere å slakke av. På det punktet hvor stigningstakten er høyest har vi strike for opsjonen. Går vi lengre mot høyre etter punktet hvor stigningstakten var på sitt høyeste vil den avta. Her er opsjonen in the money.

Det er nettopp denne stigningstakten som viser verdien på en opsjons gamma.

s kurve gamma squeeze

Gamma squeeze

En gamma squeeze kan oppstå i forbindelse med spekulering i aksjer, shorting av aksjer eller en short squeeze. Og, en gamma squeeze kan også oppstå nettopp fordi aktørene som shorter vil forsøke å unngå en short squeeze. For å unngå short squeeze kjøper de call opsjoner som er dypt out of the money samtidig som de inntar en short posisjon med aksjer. Opsjonene brukes som en hedge.

Dersom aksjekursen stiger kraftig og det oppstår en short squeeze vil aktørene som har hedget med out of the money opsjoner ha begrenset risikoen. Dersom kursen stiger kraftig og det fundamentale fortsatt er uforandret er det stor sjanse for at det kommer nye shortere, som også hedger med opsjoner. Faller dette sammen med andre tradere som ønsker å spekulere på videre oppgang ved å kjøpe opsjoner vil dette også føre til utstedelse av flere opsjoner.

Opsjoner blir utstedt av en market maker, som også stiller kjøps- og salgskurser på opsjoner, og for å hedge opsjonene de selger ut kjøper de inn aksjer. Dette vil igjen sette et kjøpspress på aksjen som kan stige videre. Det er dette som er selve grunnlaget for en gamma squeeze.

I de aller fleste tilfeller vil en gamma squeeze bestå av en veldig rask oppgang i kursen. Deretter vil vi normalt få en veldig rask nedgang i kursen. På chartet får vi da det som kalles en blow off top.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 + 16 =