Meny Lukk

Slik finner du feilprisede aksjer

Slik finner du feilprisede aksjer underprisede

Investorlegenden Øystein Stray Spetalen har sagt at alle aksjer er feilpriset, og at det gjelder å finne de som er mest feilpriset. Så hvordan kan du finne feilprisede aksjer?

Effisiente markeder – ingen feilprising

Tilhengere av hypotesen om effisiente markeder vil mene at ingen aksjer er feilpriset. Grunnen til dette er at hypotesen sier at all tilgjengelig informasjon allerede er priset inn i aksjekursene. Dermed er alle aksjer riktig priset, og den beste aksjestrategien vil være å passivt følge indekser med lavest mulig kostnad. Dette er en tolkning av hypotesen om at vi har sterk effisiens i markedet.

Det er også vanlig å snakke om svak effisiens og semisterk effisiens. I et marked med svak effisiens vil aksjekursene kun reflektere historiske kursbevegelser. I et marked med semisterk effisiens vil historiske kursbevegelser, all offentlig tilgjengelig informasjon og all privat informasjon være priset inn i kursene.

De aller fleste investorer vil mene at markedet i de fleste tilfeller har en semisterk effisiens, og at aksjer tidvis kan være feilpriset. For eksempel kan aksjer falle for mye eller stige for mye i perioder med børskorreksjon og overdreven pessimisme eller optimisme.

Det er en utbredt oppfatning at aksjer for små og mellomstore selskaper viser størst tendens til feilprising. Dette er fordi disse ofte kan bli oversett av media. Dette fører igjen til en lav tilgang til informasjon, og denne informasjonen kan dermed bli oversett av analytikere og investorer.

Metoder for å finne feilprisede aksjer

I utgangspunktet er det to metoder for å finne feilprisede aksjer. Disse er fundamental analyse og teknisk analyse. Den fundamentale analysen kan igjen deles inn i to underkategorier, nemlig relativ verdi og iboende verdi. For å finne relativ verdi tas det i bruk multipler som gjør det mulig å sammenligne prisingen til ulike aksjer, mens iboende verdi finnes ved å vurdere driften til selskapet og prisingen av denne. Teknisk analyse ser derimot etter fremtidige kursbevegelser som kan sannsynliggjøres ut fra formasjoner og trender.

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

Relativ verdi

Relativ verdivurdering av aksjeselskap gjøres ved å se på forhold mellom aksjekurs eller selskapsverdi og ulike nøkkeltall for selskapet. Disse multiplene kan igjen sammenlignes med andre selskapers multipler for å se om det finnes feilprisede aksjer eller selskaper innenfor bransjen som vurderes. Med et program som TradingView er det også mulig å se den historiske utviklingen i en multippel for å vurdere hvordan dagens prising av selskapet er mot tidligere prising.

En av de vanligste metodene for å vurdere relativ verdi er Price/Earnings. Dette er en multippel som ser på forholdet mellom aksjekurs og earnings per share eller EPS. Denne multippelen viser hvordan aksjen er priset i forhold til selskapets resultat. Dersom du sammenligner Price/Earnings for flere ulike selskaper kan det være en sjanse for at selskapet som har lavest P/E har feilprisede aksjer. Videre kan det være et signal om at aksjene er feilpriset dersom dagens aksjekurs gir en P/E som er lavere enn det historiske gjennomsnittet for aksjens P/E.

Det finnes et stort antall multipler som kan brukes til å vurdere et selskaps relative verdi, og de kan benyttes på samme måte som Price/Earnings, altså for å sammenligne flere like selskaper, eller vurdere dagens prising av en aksje opp mot den historiske prisingen.

Metoder for å finne feilprisede aksjer basert på relativ verdi

Iboende verdi

En annen måte å finne feilprisede aksjer på er å se på den iboende verdien. Denne verdien er uavhengig av markedsverdien, og kan derfor være et viktig verktøy i jakten på billige aksjer, eller dyre aksjer, for den saks skyld. Denne metoden ser på fundamental data for å finne den virkelige verdien av en aksje. På lang sikt er det en forventning om at markedskursen skal gå mot den iboende verdien, selv om kursen på kort sikt kan gå både over og under denne.

For å finne den iboende verdi til et aksjeselskap ser man på finansiell data samtidig som man også gjør noen antagelser om fremtiden. DCF analyse er det mest brukte metoden for å finne iboende verdi, og dermed kunne vurdere om en aksje er feilpriset. Discounted Cash Flow bygger på at et selskap er verdt det fremtidige overskuddet det kan levere.

Metoder for å finne feilprisede aksjer basert på iboende verdi

Teknisk analyse

Teknisk analyse stiller seg som et motstykke til fundamental analyse. Fremfor å se på de fundamentale verdiene i et selskap er det her adferden til markedsaktørene som undersøkes. Dette gjøres ved å undersøke charts hvor det kan finnes støttenivåer og motstandsnivåer, tekniske formasjoner og trender. Denne analysemetoden bygger på antagelsen om at all tilgjengelig informasjon er priset inn i aksjekursen.

Siden all informasjon allerede er priset inn i kursen vil det dannes en dynamikk hvor investorer kjøper aksjer når de fremstår som billige. Dette vil danne støtter for kursen. Når aksjen derimot fremstår som dyr eller overpriset vil det komme et nettosalg som fører til at man får et motstandsnivå.

Støtter og motstander er det mest grunnleggende innenfor teknisk analyse. Disse kan igjen danne ulike formasjoner eller trender som kan signalisere sannsynlig fremtidig kursutvikling.

  • Beste analyseprogram
  • Norske og utenlandske aksjer
  • Prøv Pro gratis i 30 dager

Du kan prøve TradingView Pro gratis i 30 dager. Etter prøveperioden kan du enten betale for Pro versjonen eller velge Basic som er en gratis versjon av analyseprogrammet.

Metoder for å finne feilprisede aksjer basert på teknisk analyse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

fifteen + 1 =