Meny Lukk

Stigende renter og aksjer

Selskaper som kan gjøre det bra når rentene stiger økte renter investering stigende rente aksjer yield verdi

Det begynner å bli lenge siden vi har hatt stigende renter, og historisk sett er høyere renter negativt for aksjemarkedet. Her kan du lese om hvordan du kan finne gode investeringer og aksjer i et marked med stigende renter.

Stigende renter

Renten blir brukt som et verktøy for å utøve monetær politikk av sentralbankene. Sentralbankene i for eksempel Norge og USA styrer først og fremst etter et inflasjonsmål, hvor de over tid ønsker at inflasjonen skal ligge rundt 2 %.

Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået, og inflasjonen blir påvirket av faktorer på både tilbudssiden og etterspørselssiden. For at det skal være inflasjon må det forenklet forklart være mer penger i omløp enn det er varer, etc som pengene kan brukes på. Altså kan nivået av inflasjon påvirkes av både pengemengde og antall varer, etc pengene kan brukes på.

I perioder med økt økonomisk aktivitet over trend, altså i en høykonjunktur, får vi en oppheting av økonomien hvor inflasjonen vil øke. Den økte inflasjonen vil sentralbankene forsøke å kontrollere og styre mot rundt 2 % ved å øke renten ved behov.

Det er dette mange forventer at kommer til å skje i USA fremover, noe som blant annet kan sees på yield kurven. For enkelte aksjer er dette dårlig nytt, for andre typer aksjer er dette derimot gode nyheter.

Valg av aksjer når rentene stiger

Med stigende renter vil tilgangen til penger i praksis bli dyrere siden man må betale mer for å låne pengene. For selskaper som er avhengig av lån for å drive utvikling av produkter som skal selges i fremtiden er altså stigende renter dårlige nyheter. Denne typen selskaper blir ofte omtalt som vekstaksjer. Det de har til felles er at de ofte ikke har inntekter i dag, eller disse er lave, og de driver med utvikling av produkter eller tjenester som skal selges på et fremtidig tidspunkt. Frem til salgsinntektene kommer må de låne penger for å finansiere driften, og med økte renter blir dette en større kostnad.

Verdiaksjer

Motstykket til vekstaksjer er verdiaksjer. Dette er aksjer som er lavt priset i forhold til fundamentale verdier. Ofte er dette aksjer som blir oversett av investorer, samtidig er dette ofte selskaper som kan betale gode utbytter siden de har gode inntekter. Det som er spesielt for verdiaksjer i dag er at de har blitt oversett i lang tid. Grunnen til dette er at vi strengt tatt har hatt fallende renter de siste 20 årene. Dette har gjort at vekstaksjene har fått et fortrinn, og gjort at den gode avkastningen disse har gitt har ført til at pengestrømmen har gått fra verdi mot vekst.

Nå som vi har fått signaler om stigende renter kan dette snu. Altså kan dette være et godt tidspunkt for investering i verdiaksjer eller børsnoterte fond med verdiaksjer som kan gi god avkastning i perioder med økte renter.

Børsnoterte fond med verdiaksjer

Børsnoterte fond eller ETF kan gi deg en god eksponering mot verdiaksjer. Siden dette er fond har de også spredd investeringen, noe som igjen kan gi deg god risikodiversifisering. Ofte vil du også kunne få en lavere kostnad ved å kjøpe et enkelt fond fremfor å kjøpe enkeltaksjene.

 • ETF: Vanguard Mid - Cap Value ETF
 • Ticker: VOE
 • 1 år yield: 5,04 %*

*Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • ETF: Vanguard Value ETF
 • Ticker: VTV
 • 1 år yield: 3,47 %*

*Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • ETF: iShares Core S&P U.S. Value ETF
 • Ticker: IUSV
 • 1 år yield: 2,92 %*

*Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Sektorer som kan gi god avkastning med stigende renter

Dersom du ønsker å investere eller vekte deg opp i enkelte verdiaksjer har du et stort univers å velge mellom. Derfor har vi listet opp ulike sektorer som ofte blir regnet for å kunne gi god avkastning i perioder med stigende renter. For hver sektor kan du også se et par eksempler på verdiaksjer.

Finans

Finansaksjer har lenge vært kjent for å kunne dra nytte av høyere renter. Genrelt kan vi si at banker, meglerhus, forsikringsselskap og fondsforvaltere tjener mer penger når renten stiger.

 • Selskap: Goldman Sachs
 • Ticker: GS
 • 1 år yield: 32,88 %*

**Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Selskap: DNB
 • Ticker: DNB
 • 1 år yield: −4,04 %*

**Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Konsumvarer

Økte renter er et tegn på at økonomien går godt, noe som igjen betyr at forbrukerne har sikre jobber og tjener godt med penger. Det at de har relativt sett høy disponibel inntekt betyr at de har mer penger til forbruk, noe som igjen kommer produsenter av konsumvarer til gode.

 • Selskap: Orkla
 • Ticker: ORK
 • 1 år yield: −9,16 %*

**Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Selskap: Coca - Cola Company
 • Ticker: KO
 • 1 år yield: −14,72 %*

**Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Materialer

Innsatsvarer opplever høy etterspørsel når økonomien går godt. Selskaper som driver med materialer vil derfor ofte kunne gi god avkastning i perioder med sterk økonomisk vekst og økende renter. Under materialer finner vi også gull som er en råvare som ofte benyttes som en beskyttelse mot økende inflasjon.

 • Selskap: Rio Tinto Plc
 • Ticker: RIO
 • 1 år yield: 61,87 %*

**Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Selskap: Norsk Hydro
 • Ticker: NHY
 • 1 år yield: 49,19 %*

**Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Energi

Høyt nivå av produksjon krever energi. Ennå er det olje som er den viktigste energikilden. Dette er aksjer som lenge har blitt oversett på grunn av stort fokus på grønne vekstaksjer. Økte renter kan føre til at oljeselskap igjen kan tjene gode penger, som igjen kan gi økte aksjekurser.

 • Selskap: Equinor
 • Ticker: EQNR
 • 1 år yield: −3,70 %*

**Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Selskap: Exxon Mobil Corporation
 • Ticker: XOM
 • 1 år yield: −13,13 %*

**Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Industri

Noen må produsere varene som etterspøres når økonomien går godt og forbrukerne har mye penger til overs. Industriaksjer kan derfor være gode investeringer i perioder med god økonomisk vekst og stigende renter.

 • Selskap: 3M Company
 • Ticker: MMM
 • 1 år yield: 12,90 %*

**Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Selskap: Yara International
 • Ticker: YAR
 • 1 år yield: 11,24 %*

**Pr 19.02.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Stigende renter og aksjer – oppsummert

Stigende renter kan være en utfordring for aksjemarkedet, selv om vi har historisk data på at enkelte selskaper gjør det bedre enn andre. Siden tilgangen til penger blir tilstrammet vil dette kunne bety at børsene ikke kommer til å gi det samme avkastningen vi har vært vant til. Dette betyr i så fall at det blir langt mer viktig å gjøre nøye vurderinger av aksjene du velger å investere i. Videre vil selvsagt risikodiversifisering også være viktig. Ikke bare å kjøpe flere ulike aksjer, men kanskje også å spre investeringene over større deler av verden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

1 × 1 =