Meny Lukk

SLR – tre bokstaver som er verdt å merke seg

SLR Supplementary Leverage Ratio SLR hva er

Den siste tiden har det vært stort fokus på amerikanske renter, og spesielt 10-åringen. Nylig kom det nyheter fra FED som kan bli relevante for rentemarkedet. Unntak fra regelen Supplementary Leverage Ratio blir avsluttet.

SLR – Supplementary Leverage Ratio

Basel III regelverket ble innført i 2010, og setter retningslinjer for kapitaldekning, stresstesting og risiko forbundet med markedslikviditet. Regelverket er globalt, det er også frivillig. Bakgrunnen for utviklingen av Basel III var for å dekke manglene i Basel II som ble avslørt under finanskrisen i 2008 – 09.

Supplementary Leverage Ratio er en del at Basel III, og ble innført i 2010, på samme tid som resten av regelverket. SLR er retningslinjer for hvordan banker kan verdsette eiendeler som aksjer, kontanter, obligasjoner, mv. Denne regelen førte til at bankene måtte sette til side mer kapital for å kunne dekke opp om tap på disse eiendelene.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje
  • Anbefalt nettmegler
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
  • Delta i eToro Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Hvorfor Supplementary Leverage Ratio blir viktig fremover

I 2020 endret FED på SLR ved verdiberegningen av amerikanske statsobligasjoner ble annerledes, samtidig som bankene ble forhindret fra å kjøpe egne aksjer. Dette førte til at egenkapitalbehovet til bankene ble lavere. Det gav også bankene et viktig incentiv til å kjøpe statsobligasjoner.

Fra og med 1. april blir dette unntaket fra SLR trukket. I første omgang vil dette føre til at bankene får et høyere egenkapitalbehov. Det fører også til at bankenes incentiv til å kjøpe statsobligasjoner blir mindre, om ikke det faller bort.

Det er delte meninger som hva dette vil føre til i praksis. For eksempel sier Chris Weston, Head of Research i Pepperstone, at bankene kommer til å dumpe sine statsobligasjoner. Dette kan føre til salgspress og fallende obligasjonspriser, som igjen betyr høyere renter. Andre mener derimot at dette kommer til å føre til sikrere banker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

1 × four =