Meny Lukk

FINRA Margin Debt

hva er FINRA Margin Debt aksjer gjeld belåning

Det er velkjent at mange bruker belåning eller gearing på aksjeinvesteringene sine, men det er ikke alle som vet hvor mye penger dette dreier seg om. FINRA Margin Debt oppdaterer sin oversikt over gearing i aksjemarkedet hver måned.

Hva er Margin Debt?

Margin Debt er kort og godt gearing eller belåning som vi ofte bruker på norsk. Dette er et lån som meglere og banker gir til kundene som handler aksjer via dem. Margin Debt har en rekke krav, som for eksempel at pengene er låst til tradingkontoen, og at de kan kan brukes til å investere i aksjer, børsnoterte fond, etc. Et annet viktig krav er at låntaker må stille sin egen egenkapital som sikkerhet for lånet.

Gearing brukes for å øke eksponeringen, som fører til at man kan få høyere avkastning. Margin Debt fungerer som en vekststang, så dersom du har 2x gearing på posisjonen vil det føre til at du får 2x avkastning på egenkapitalen når kursen stiger. Skulle derimot kursen falle vil gearingen føre til at tapet blir 2x.

Det betyr at dersom du stiller 10000 kr som sikkerhet og kjøper en posisjon med 2x gearing får du aksjer for 20000 kr. Stiger kursen 5 % vil du få en gevinst på 1000 kr. Et fall på 5 % vil derimot føre til et tap på 1000 kr.

Hvorfor er det viktig å følge med på gearingen i markedet?

Margin Debt er ikke veldig ulikt forbrukslån. Noe fungerer godt, men for mye kan gi problemer. Som nevnt må investoren eller traderen som bruker gearing stille egenkapitalen som sikkerhet, og det er denne som går tapt først dersom kursene på de gearede investeringene faller i verdi. Som regel er det et krav fra meglerne eller bankene om at 50 % av egenkapital kravet må være dekket for å unngå en Margin Call eller et tvangsalg.

Som regel er det mulig å geare investeringene fra 1 til 20 ganger. Med 20x gearing er det kun 5 % egenkapital som er stilt som sikkerhet. Det betyr at dersom det kommer et 2,5 % kursfall på investeringene vil sikkerheten være for lav. Det vil igjen føre til at banken eller megleren vil kreve at det gjøres et innskudd for å øke egenkapitalen, eller at posisjonene må selges.

Når det kommer korreksjoner i markedet skjer ting raskt. Ofte kan vi se at børsene faller med 10 til 15 % på få dager. Faller kursene med 10 % vil det bety at de som har brukt 5x gearing vil få en margin call. Med et fall på 20 % vil hele egenkapitalen være tapt dersom en har brukt 5x gearing på investeringene.

Dette betyr igjen at når kursene faller i en korreksjon vil det føre til at de som har brukt gearing på investeringene sin kan få Margin Call eller få investeringene tvangssolgt. Dette kan igjen føre til ytterligere tvangssalg og et dypere fall.

FINRA Margin Debt

FINRA er en organisasjon som har som mål å beskytte amerikanske investorerer, og de følger tett med på hvordan de ulike meglerhusene og investeringsbankene opererer. Hver måned oppdaterer de også sin FINRA Margin Debt oversikt. Denne viser hvor mye gearing som er brukt i det amerikanske aksjemarkedet. På YCharts nettside kan du se en historisk oversikt over utviklingen i FINRA Margin Debt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

15 + eleven =