Meny Lukk

Investeringer i fornybar energi

Investeringer i fornybar energi solceller hydrogen vindkraft

Selskaper som er rettet mot overgangen til grønn energi har sett aksjekursene gå til himmels, men nå har økte renter ført til en reprising av aksjene innen fornybar energi. Det kan gi kjøpsmuligheter for aksjeplukkere.

Vekst i fornybar energi

International Energy Agency kunne melde at kapasitetsveksten til fornybar energi hadde sin høyeste veksttakt siden 1999 i 2020. Veksten endte på 280 gigawatt, eller opp 45 % fra foregående år. De viktigste driverne var prosjekter som måtte fullføres i tide for å motta subsidier fra Kina, USA og Vietnam. De skrev også at fornybar energi var den eneste energikilden som opplevde vekst i etterspørselen i løpet av året.

I samme melding kunne IEA i følge MarketWatch også fortelle at de oppjusterte anslagene for 2021 og 2022. Vekstanslagene for både inneværende og neste år ble oppjustert med 25 %, og det er ventet en kapasitetsvekst på 270 gigawatt i 2021 og 280 gigawatt i 2022.

IEA forventer at det først og fremst er solenergi som kommer til å stå for mesteparten av veksten i fornybar energi. Det er ventet at kapasiteten kommer til å være 50 % over nivået fra 2019. IEA venter også at veksten i vindkraft skal være god, men på et lavere nivå enn i 2020.

Bak veksten er det økte investeringer i EU, USA, India og Sør-Amerika som er driverne. Det er ventet at dette også skal kunne avlaste tap fra lavere investeringer i Kina. Anslaget fra IEA har ikke regnet med Bidens mål om å halvere CO2 utslippene innen 2030 eller de planlagte investeringene i infrastruktur.

Grønne aksjer og økte renter

For selskaper som ikke har inntekter, eller kun har lave inntekter, er økte renter dårlig nytt på to måter. Selskapene er priset på forventet fremtidig free cash flow og med økte renter blir denne lavere. Videre vil de økte rentene også føre til en økning i diskonteringsrenten som brukes til å prise dagens verdi av fremtidig free cash flow.

Det store flertallet av såkalte grønne selskap har liten eller ingen free cash flow i dag. Men, det finnes selvsagt unntak, noe vi kommer tilbake til. Selskapene som driver med fornybar energi har nesten uten unntak blitt priset til perfeksjon, at alle planene deres skal bli satt ut i livet uten problemer. At et selskap ikke støter på problemer vet vi at ikke skjer for ofte.

Selskaper kan finansieres ved å låne penger, og når renten øker vil dette føre til å låneutgiftene stiger. Konsekvensen av dette er at forventet fremtidig overskudd blir mindre. Med økning i renten får vi som nevnt også en økning i diskonteringsrenten, noe som igjen fører til at fremtidig free cash flow blir mindre verdt.

Slik kan du plukke vinnerne innen fornybar energi

Vi tror at de selskapene som driver med fornybar energi, og som kommer til å klare seg best med renteøkninger er selskaper som allerede har free cash flow i dag. Selskaper som Vestas Wind Systems har for eksempel drevet med vindkraft siden 1979 og tjener penger i dag. Med en Forward Price/Earnings på nesten 100 må vi likevel kunne si at det er friskt priset. En annen kvalitet vi tror kan bli viktig er at selskapene har en historikk på at de evner å gjennomføre store prosjekter. Vindprosjektet utenfor New York ble som kjent vunnet av Equinor og BP.

Selskaper med fokus på fornybar energi

De selskapene vi har mest tro på, er som nevnt selskaper som allerede er i drift og ikke bare er tomme skal med planer som skal settes ut i live om noen år. Slik vi ser det, er dette en måte å ta bort risiko på. Selskapene som har operasjonell drift i dag har også hatt tid til å vise at de evner å virkeliggjøre prosjektene sine. Med flere års drift har de også fått anledning til å omstille seg til endrede markedsforhold, noe som kan bli viktigere når renten er på vei opp.

Vestas Wind System

Danske Vestas Wind Systems designer, produserer og installerer vindturbiner. Verdens største produsent av vindturbiner har lang erfaring, og har nylig inngått et samarbeid med Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Selskapet har anlegg i Danmark, Tyskland, India, Italia, Storbritannia, Spania, Sverige, Norge, Australia, Kina og USA, og en markedsandel på over 20 %.

 • Erfaring med vindkraft siden 1979
 • Verdens største produsent av vindturbiner

Siemens Gamesa Renewable Energy SA

Siemens Gamesa Renewable Energy SA er et tysk/spansk selskap som produserer vindturbiner til bruke på både land og vann. Selskapet leverer blant annet SG 14.0-222 som er verdens største vindturbin. Siemens Gamesa Renewable Energy SA har produksjonsanlegg i Danmark, Marokko, Kina, USA og Canada. Flere anlegg er også planlagt i Storbritannia og Egypt.

 • Resultat av fusjon mellom Siemens Wind Power og Gamesa
 • Verdens nest største produsent av vindturbiner

Equinor

Equinor er først og fremst kjent som et oljeselskap, men de har ambisjoner om å bli et av de ledende selskapene i det grønne skiftet. Nylig vant Equinor sammen med BP den hittil største vindkontrakten. Det viser at selskapet er i stand til å omstille seg. Med lang erfaring i å utvikle store prosjekter kan Equinor bli en viktig aktør innen fornybar energi.

 • Oljeselskap, men har vunnet den største vindkontrakten
 • Har ambisiøse mål om å være en leder i det grønne skiftet

Kjøp aksjene uten kurtasje

Anbefalt nettmegler for CFD-trading med aksjer
 • Anbefalt nettmegler
 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser og teknisk analyse
 • Enkel registrering med BankID

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din.

ETF med fokus på fornybar energi

Det er vanskelig å plukke ut det neste selskaper som kommer til å ende opp som Alphabet, Amazon eller Apple. Det innebærer også stor risiko å investere i et enkelt selskap. En løsning på dette kan være å investere i børsnoterte fond som gir deg eksponering mot flere selskaper som driver innen samme sektor. Ikke bare gir dette deg en bedre risikodiversifisering, men handel med ETF kan også gi deg lavere transaksjonskostnader.

Invesco Solar ETF

International Energy Agency forventer at det er solenergi som kommer til å være vinneren i 2021 og 2022. Det innebærer at investeringer i selskaper som produserer solcellepanel eller driver solkraftverk kan gi god avkastning. Invesco Solar ETF følger MAC Global Solar Energy Index som dekker hele verdikjeden til solenergi fra råvarer til ferdige solceller, og finansieringsselskaper til prosjektutviklere. Norske Scatec er også i porteføljen til fondet.

 • Eksponert mot selskaper som driver med solenergi
 • Følger MAC Global Solar Energy Index
 • Utbetaler årlige utbytter

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF er et børsnotert fond som er investert i 40 selskaper som dekker hele verdikjeden til litium, fra utvinning og raffinering, til produksjon av batterier. Med økt fokus på fornybar energi som kommer fra kilder som kan være ustabile vil lagring kunne bli viktig, og batterier trengs også i EV. Forvaltergebyret på LIT ETF er 0,75 % pa. Siden fondet ble lansert i 2010 har det gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,68 %.

 • Eksponert mot hele litium verdikjeden
 • Følger Solactive Global Lithium Index
 • Utbetaler halvårlige utbytter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 + eleven =