Meny Lukk

CBOE SKEW Index

hva er hvor kan jeg se CBOE SKEW Index risikoindeks

CBOE SKEW Index er et mål på potensiell risiko i aksjemarkedet. Indeksen utledes fra S&P500 opsjoner som måler tail risk for de neste 30 dagene.

CBOE SKEW Index

CBOE SKEW Index har mye til felles med VIX indeksen som viser forventet volatilitet for de neste 30 dagene. Den store forskjellen er at mens VIX er utledet fra implisitt volatilitet i in the money opsjoner for S&P500 indeksen, er SKEW indeksen utledet fra implisitt volatilitet i out of the money opsjoner for S&P500 indeksen.

SKEW Index har normalt en verdi mellom 100 og 150. Jo høyere verdien er, jo høyere er markedsaktørenes oppfattede tail risk og sannsynlighet for en black swan hendelse. Tail risk er er en endring i S&P500 indeksen som er større enn 2 standardavvik. Altså er dette kursbevegelser i indeksen som er langt ute på sidene i kurven for normalfordelingen. Bevegelser som dette har lite sannsynlighet og kalles en statistisk utligger.

Når indeksen har en verdi nær 100 tolkes dette som at det er lav sannsynlighet for å få en black swan hendelse. Altså er det forventet av S&P500 indeksen skal ha bevegelser som ligger nær midten av normalfordelingen.

Følg SKEW med TradingView

  • Beste analyseprogram
  • Norske og utenlandske aksjer
  • Prøv Pro gratis i 30 dager

Du kan prøve TradingView Pro gratis i 30 dager. Etter prøveperioden kan du enten betale for Pro versjonen eller velge Basic som er en gratis versjon av analyseprogrammet.

For å forstå hvordan endringer i indeksen kan oppstå kan vi tenke oss at det er to grupper med investorer i markedet. Den ene er konsekvent bear til markedet, mens den andre er konsensus som er bull til aksjemarkedet. Ut fra dette eksempelet vil SKEW Index måle avstanden mellom disse to gruppene.

Dette fører til at indeksens verdi kan øke på to ulike måter; gruppen som er bear kan bli mer negative til aksjemarkedet eller at konsensus blir mer bull til aksjemarkedet.

Indeksens verdi kan også falle på to ulike måter; dersom konsensus blir mer bear til aksjemarkedet eller at bear gruppen blir mer positive til aksjemarkedet.

SKEW Index i praksis

I praksis har SKEW Index vært til lite hjelp for å forutse volatilitet i aksjemarkedet. Charlie Bilello, CEO i Compound Capital Advisors, studerte sammenhengen mellom SKEW Index og store kursfall i S&P500 indeksen tilbake til 1990 uten å finne at SKEW kunne predikere fallene. Dette viser problemet ved å tolke indeksen ved å kun se på verdien den viser.

I eksemplene viste vi hvordan indeksen kan endres på flere måter, og det er her roten til potensielle falske signaler ligger. La oss si at bear gruppen ikke endrer sin oppfatning av markedet, at de altså er like bear som tidligere. Konsensus blir derimot mer negative til aksjemarkedet, noe som gjør at avstanden mellom gruppene minker, som igjen betyr at SKEW Index også faller.

I et slikt tilfelle vil ikke den lavere verdien på SKEW være et signal om at det er lavere sannsynlighet for tail risk, men at det faktisk er større sannsynlighet for en black swan hendelse. Med andre ord er det viktig å forstå hvordan SKEW indeksen beregnes, og å finne grunnen til hvorfor indeksens verdi endres for å kunne bruke den.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

one × 3 =