Meny Lukk

Fear & Greed Index

hva er Fear & Greed Index hvor kan jeg finne se

Fear & Greed Index

Det er CNN som står bak Fear & Greed Index. Indeksen vektlegger flere variabler og måler bevegelsene i aksjemarkedet og prisingen. Tanken bak indeksen er at frykt driver aksjekursene ned, mens grådighet driver aksjekursene opp. Indeksen er tilgjengelig på nettsiden til CNN, som du kan besøke ved å følge linken nedenfor, og oppdateres daglig. Indeksen har en verdi mellom 0 og 100, hvor 0 er ekstrem frykt, mens 100 er ekstrem grådighet.

Nedenfor skal vi gå gjennom de ulike delene av indeksen slik at du kan få en bedre forståelse av frykt og grådighet indeksen.

Market Momentum

Ved å se på utviklingen til S&P 500 Index opp mot et glidende gjennomsnitt på 125 dager kan vi vurdere momentumet. Når indeksen er på oversiden av det glidende gjennomsnittet er momentumet positivt, mens det er negativt når indeksen er på undersiden av det glidende gjennomsnittet. Frykt og grådighetindeksen vurderer et avtagende momentum som et signal for økende frykt, mens et økende momentum er et signal for økende grådighet.

Stock Price Strength

For å vurdere styrken til prisingen av aksje brukes netto høy eller lav i løpet av de siste 52 ukene til aksjene som er notert på New York Stock Exchange. Når det er flere aksjer som er ved høy enn lav har vi et bullish signal som tyder på grådighet, mens når vi har flere aksjer som er ved lav enn ved høy har vi et bearish signal som tyder på frykt i markedet.

Stock Price Breadth

Stock Price Breadth er et mål som viser antallet aksjer som stiger i kurs i forhold til antall aksjer som faller i kurs på New York Stock Exchange. Et lavt eller negativt tall er bearish. Har vi derimot et positivt og høyt tall er det bullish. Er tendensen i Stock Price Breadth fallende er det et signal om økende frykt. Er tendensen økende er det et signal om at grådigheten øker.

Put and Call Options

Put and Call Options eller P/C Ratio er et mål på forholdet mellom salgs- og kjøpsopsjoner. Dersom tradere og investorer kjøpe flere salgsopsjoner enn kjøpsopsjoner er det et negativt signal. Vi får positive signaler dersom de kjøper flere kjøpsopsjoner enn salgsopsjoner.

Market Volatility

Får å finne Market Volatility bruker Fear & Greed Index VIX indeksen og et glidende gjennomsnitt på 50 dager. VIX måler implisitt volatilitet eller forventet volatilitet for de neste 30 dagene. VIX har som regel en lav verdi og faller i bull markeder, mens den øker når markedet faller og er i bear marked. Dersom VIX øker er det et signal om økt frykt, mens fallende VIX er et signal om økt grådighet.

Safe Haven Demand

Obligasjoner har lavere risiko enn aksjer. Denne typen investering passer best for langsiktige plasseringer, men i perioder kan obligasjoner gi en kortsiktig avkastning som er bedre enn det aksjer kan gi. I perioder med uro på børsene vil investorene søke seg mot tryggere obligasjoner og selge seg ut av aksjer. Safe Haven Demand måler avkastningen til obligasjoner og aksjer over de siste 20 dagene. Øker avkastningen fra obligasjoner i forhold til aksjer er det et signal om økt frykt. Faller avkastningen fra obligasjoner i forhold til aksjer er det et signal om økt grådighet.

Junk Bond Demand

Junk Bonds er obligasjoner utstedt av selskap med høy risiko. Renten på obligasjoner faller når prisen på obligasjonen stiger, og dette skjer i perioder hvor investorene tar høyere risiko. For å finne Junk Bond Demand vurderes spreaden eller forskjellen mellom renten på Junk Bonds og statsobligasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

4 × 4 =