Meny Lukk

Handelsmannen

Forumsvar Lagt Inn

Viser 15 innlegg - 16 til 30 (av totalt 87)
 • Forfatter
  Innlegg
 • som svar til Teknisk analyse Lerøy Seafood Group #3228
  Handelsmannen
  Deltaker

  kursmål lerøy seafood group tekniske analyser.png

  Ikke overraskende faller Lerøy aksjen tilbake etter det kraftige hoppet. Kursen tester nå 200-dagerssnittet. Dette ligger nå rett over taket i den fallende trenden aksjen lenge har beveget seg innenfor. Dette kan bli et viktig område, men som nevnt tidligere er det muligheter for at gapet skal dekkes. Vi ser også på MACD at det korte snittet er i ferd med å bevege seg mot det lange snittet etter en dramatic rise. Det har blitt satt en høyere topp i chartet, noe som er positivt, men vi trenger også å se at det dannes en høyere bunn og at vi fortsatt har et etablert brudd på den fallende trenden. Altså er aksjen fortsatt på overvåkningslisten.

  som svar til Teknisk analyse av StrongPoint #3221
  Handelsmannen
  Deltaker

  strongpoint aksjen kursmål tekniske analyser forum

  Siden sist har MACD kommet med nye kjøpssignaler ved at både det korte og det lange gjennomsnittet har brutt opp gjennom 0-linjen. I tillegg har RSI brutt motstanden fra de fallende toppene. I chartet for StrongPoint aksjen kan vi også se at det nå har blitt etablert en bredere stigende trend som startet i mai. Videre utviklingen innenfor denne er sannsynlig, og kortsiktig kursmål for StrongPoint aksjen er taket i trendkanalen. Det er rundt 23 kr.

  som svar til Nesten 100 % oppside i PGS? #3160
  Handelsmannen
  Deltaker

  petroleum geo services pgs aksjen kursmål tekniske analyser forum

  Bruddet ut av motstanden i triangelformasjonen er bekreftet. Dagene med god kursoppgang har også kommet på høyt volum. Dermed ser det veldig lovende ut for PGS. Ser vi lengre tilbake i tid finner vi et gap som ble dannet i mars. Ofte blir disse dekket inn, og skjer dette vil vi ha et PGS kursmål på nesten 10 kr. Det er nok noe som ligger lengre frem i tid. Nå er det MACD som er spennende å følge med på. Det korte gjennomsnittet har brutt opp gjennom 0-linjen, noe som er et bull kjøpssignal. Rett under finner vi det lange gjennomsnittet som også er på vei mot å bryte 0-linjen i løpet av de nærmeste dagene. Det skal kunne løfte PGS aksjen nærmere det kortsiktige kursmålet på 5,65 kr.

  som svar til Teknisk analyse Lerøy Seafood Group #2996
  Handelsmannen
  Deltaker

  Lerøy Seafood Group aksjen kursmål tekniske analyser kjøpsanbefalinger

  Lerøy Seafood Group har over lengre tid beveget seg innenfor en fallende trend, noe vi har vist i tidligere tekniske analyser av Lerøy aksjen. For kort tid siden la selskapet frem sterke tall, og kom med god guiding for tiden fremover. Dette kan har gjort at flere meglerhus har tatt den inn blant sine anbefalte aksjer. Når dette skjer får vi ofte gaps. Et gap er når kursen enten gjør et plutselig hopp eller fall, noe som gir et mellomrom mellom candlesticks. I dette tilfellet har vi det som mest sannsynlig er et common gap. Som regel blir denne formen for gap fylt igjen, noe som åpner for muligheten for at Lerøy aksjekursen skal falle ned til nivået rundt 51,80 kr. Dette kan være en aksje som er verdt å følge med på fremover. RSI har gitt et kjøpssignal, men vi mener vi også bør ha et etablert brudd på den fallende trenden, og en vendeformasjon eller et golden cross på 50-dagers og 200-dagers gjennomsnitt før vi kan kjøpe aksjen.

  som svar til Teknisk analyse av Carasent aksjen #2994
  Handelsmannen
  Deltaker

  carasent aksjen tekniske analyser kursmål forum

  Carasent aksjen har brutt ut av den stigende trenden etter å ha toppet ut på oversiden av 28 kr. Det har blitt dannet et gulv rundt 23 kr, og et tak ved tidligere topper over 28 kr. Både MACD og RSI viser smått bearish tendens. Bollinger bands beveger sidelengs og det er ganske stort mellomrom mellom gjennomsnittet og øvre og nedre linje. Det kan tolkes som om at kursen skal fortsette sidelengs innenfor trenden. I dette scenarioet kan kjøp ved støtte rundt 23 kr og salg ved motstand over 28 kr være en god strategi.

  som svar til Teknisk analyse av Quantafuel aksjen #2992
  Handelsmannen
  Deltaker

  quantafuel aksjen merkur market tekniske analyser kursmål

  Quantafuel aksjen fikk et etablert brudd på triangelformasjonen, men falt tilbake, brøt støtten og utløste nok en del stop/loss ordre. Aksjekursen satt en bunn rett under 40 kr, og det er mulig at det nå blir dannet et gulv i en stigende trendkanal. Kursen har reagert opp fra dette nivået og MACD har gitt et kjøpssignal ved at det korte gjennomsnittet har brutt opp gjennom det lange gjennomsnittet. Her ligger vi også an til å få nye kjøpssignal gitt at det korte og det lange gjennomsnittet bryter opp gjennom 0-linjen. Vi har fått et lite signal fra RSI om at dette kan skje ved at RSI har brutt gjennom motstanden fra de fallende toppene. Kursen har motstand ved 57,10 kr og ved tidligere topper rundt 72 kr.

  som svar til Nytt trappetrinn for Zwipe aksjen? #2990
  Handelsmannen
  Deltaker

  zwipe aksjen tekniske analyser kursmål

  Som skrevet i tidligere tekniske analyser av Zwipe aksjen har vi hatt en mulighet for at kursen skulle noe tilbake for å teste støtten i gulvet i trendkanalen. Signalene til dette kom fra bear divergens mellom aksjekursen og RSI, og MACD. Første test av støtten i trendgulvet har gått greit for seg, og vi ser nå at gulvet kan bli testet atter en gang. Slik vi ser det kan dette være et godt kjøpsnivå for aksjen. Gulvet har tidligere vist styrke fra flere tester, og vi har tidligere sett at gjennomsnittene går opp etter å ha vært rundt 0-linjen. Zwipe aksjen har motstand ved 21,45 kr og fra tidligere topp rundt 25 kr. Over dette, noe vi kan regne som et litt mer langsiktig kursmål, har vi taket i trendkanalen som i dag er på ca 28 kr.

  som svar til Teknisk analyse av Kitron #2969
  Handelsmannen
  Deltaker

  Norne Securities har Kitron blant sine anbefalte aksjer i november.

  som svar til Teknisk analyse av Kitron #2968
  Handelsmannen
  Deltaker

  kitron kursmål teknisk analyse aksjeforum

  Kursmålet på 20 kr ble nådd for Kitron aksjen, men nå har den falt ut av den stigende trenden og tester nå 200-dagerssnittet. Det etablerte bruddet på trendkanalen er negativt og signaliserer svakere utviklingstakt, men støtten fra 200-dagerssnittet har tidligere vist seg å være sterkt. Dersom dette holder og vi får en ny forbedring i RSI kan det være at kursen kun danner en svakere stigende trend. Snittene i MACD har også begynt å nærme seg hverandre, noe som kan bety at vi får et kjøpssignal på sikt. Får vi det er det sannsynlig at kursen skal teste motstanden i det som var gulvet i trendkanalen. Det er rett under 20 kr.

  som svar til Teknisk analyse av StrongPoint #2967
  Handelsmannen
  Deltaker

  strong point aksjen kursmål tekniske analyser forum

  Siden forrige tekniske analyse av Strong Point aksjen fikk vi et brudd på støtten fra gulvet i den stigende trendkanalen. Over lengre tid ble så motstanden i denne testet før kursen falt ned til 50-dagerssnittet og kursmålet rundt 16 kr ble innfridd. Kursen har nå reagert opp fra dette nivået og det ser ut til at den nå stanger i taket av det som er en fallende trendkanal. RSI er fortsatt negativ, men vi har fått et kjøpssignal fra MACD. Det gjør at denne aksjen først og fremst hører hjemme på overvåkningslisten frem til vi får indikasjoner om videre utvikling.

  som svar til Teknisk analyse av Telenor #2966
  Handelsmannen
  Deltaker

  telenor aksjen kursmål tekniske analyser forum

  Testingen av støtten i taket av triangelformasjonen har trukket ut i tid, men tradingcaset er fortsatt intakt med kursmål på 180 kr. Kursen ser ut til å venne seg til å trade rundt 200-dagerssnittet. Utviklingen i RSI er fortsatt positiv. Nå har vi også fått et kjøpssignal fra MACD noe som kan være startskuddet mot kursmålet for Telenor aksjen.

  som svar til Teknisk analyse av Kahoot aksjen #2965
  Handelsmannen
  Deltaker

  kahoot aksjen tekniske analyser kursmål forum

  Siden forrige tekniske analyse av Kahoot aksjen ble kursmålet på 60 kr nådd. Aksjen beveger seg nå på et spennende område hvor støtten fra 10-dagerssnittet og støtten fra gulvet i trendkanalen blir testet. På helt kort sikt ser det ganske bear ut. Det har blitt dannet en divergens mellom RSI og kurs, vi har også fått et salgssignal fra MACD. Dermed er vi avhengig av at støttene holder. Gjør de det kan vi snakke om et kursmål på oversiden av 70 kr for Kahoot aksjen.

  som svar til Teknisk analyse av Odfjell Drilling #2964
  Handelsmannen
  Deltaker

  odfjell drilling aksjen kursmål tekniske analyser forum

  Aksjekursen til Odfjell Drilling gir over 12 kr som var kursmål før den falt tilbake til 10 kr hvor det er en sterk psykologisk støtte. Når har kursen igjen brutt opp av motstanden i trendtaket og dette kan gi et brudd på den fallende trenden som da vil signalisere at vi får et trendskifte. I RSI har det blitt dannet høyere bunner som kan signalisere at vi får en sterkere utvikling fremover, vi har også fått et kjøpssignal fra MACD. Akkurat nå gjelder det å få et etablert brudd på den fallende trendkanalen. Dette kan gi et kursmål på rundt 14 kr. Noe som også er interessant er at det i mars ble dannet et gap. Skal dette dekkes snakker vi om et kursmål på 20 kr.

  som svar til Nesten 100 % oppside i PGS? #2954
  Handelsmannen
  Deltaker

  Ja, og det har vært en del inside kjøp også. Det ser lovende ut. Jeg laget også en teknisk analyse av TGS. Seismikk ser spennende ut.

  som svar til Teknisk analyse VOW #2939
  Handelsmannen
  Deltaker

  vow aksjen kursmål analyser aksjeforum

  Støtten i taket av trendkanalen holdt ikke for VOW aksjen, og dermed er kursen tilbake i den stigende trenden. Siden kursen toppet ut har det kommet salgssignaler fra MACD og tendensen i RSI er svak i det korte bildet. Samtidig er kursen på oversiden av 50-dagerssnittet og dette kan vise seg å bli et viktig nivå for aksjekursen. Holder dette nivået, og vi får en bedring i RSI og MACD skal kursen kunne gå mot taket i trendkanalen, noe som gir et VOW kursmål på rundt 35 kr.

Viser 15 innlegg - 16 til 30 (av totalt 87)