Meny Lukk

MPCC teknisk analyse

Viser 1 innlegg (av totalt 1)
 • Forfatter
  Innlegg
 • #5050
  Aksjeskolen
  Deltaker

  I teknisk analyse av MPCC aksjen bruker vi to charts. Først et logaritmisk chart for de siste to årene hvor vi undersøker sammenhengene mellom kursutvikling og utviklingen i tekniske indikatorer. Vi bruker tre glidende gjennomsnitt på 5 (grønn), 15 (blå) og 75 (rød) dager, MACD og RSI. Deretter ser vi på den kortsiktige kursutviklingen i et chart som viser kursutvikling for MPCC de siste 6 månedene. Her bruker vi funnene fra første undersøkelse til å se etter signaler om hvor aksjekursen sannsynligvis vil utvikle seg, og ser etter tekniske formasjoner.

  Følg Aksjeskolen på Facebook for tekniske analyser.

  Tekniske indikatorer
  Grunnen til at vi har valgt glidende gjennomsnitt på 5, 15 og 75 dager i aksjeanalyse av MPCC er at disse historisk sett har fungert som tekniske støtte og motstand på kort og lang sikt. Det har også vært lite støy fra disse glidende gjennomsnittet når det gjelder trendskifter. Altså har de gitt brukbare kjøps- og salgssignaler når de har gitt golden cross eller death cross.

  Både MACD og RSI er momentumindikatorer som kan gi kjøps- og salgssignaler, og de er derfor nyttige for å time trades. I MACD får vi kjøps- og salgssignaler, eller bekreftelse på trender når de to gjennomsnittene krysser. Videre er det også vanlig at gjennomsnitt som bryter gjennom 0-linjen er kjøps- og salgssignaler. I RSI er det vanlig å se om en aksje er oversolgt eller overkjøpt dersom verdien er under 30 eller over 70. Dette kan gi mange falske signaler. Langt bedre resultater kan vi få ved å studere den generelle tendensen eller trenden i utviklingen og divergenser mellom aksjekurs og RSI.

  Analyse av den langsiktige kursutvikling for MPCC aksjen
  I chartet som viser kursutviklingen i de siste to årene kan vi se at aksjekursen har krysset det lange glidende gjennomsnittet på 75 dager (rød) i januar 2020, oktober 2020 og i september 2021. Av disse bruddene er det kun bruddet i oktober 2020 som er bekreftet, det vil si at vi fikk tre hele candlesticks på oversiden av gjennomsnittet. Dette signaliserte et trendskifte.

  De korte glidende gjennomsnittene på 5 og 15 dager har gitt flere death cross og golden cross. Dette er signaler mange trader på, men i dette tilfellet ville ikke denne strategien ha gitt en meravkastning, noe som kan enkelt sjekkes med en algoritme for testing av strategi. Det vi får ut fra de glidende gjennomsnittene i denne analysen av MPCC er at de fungerer godt til å finne støtte/motstand, og for å bekrefte trendskifter forutsatt at de to korte gjennomsnittene krysser det lange gjennomsnittet.

  Når vi studerer MACD ser vi at crossover, altså at det korte gjennomsnittet (blå) krysser over eller under det lange gjennomsnittet (oransje) har gitt mange falske signaler. Langt bedre signaler har vi fått når begge gjennomsnittene har krysset 0-linjen.

  I RSI kan vi se at verdien har vært lavere enn 30 i mars 2020 og flere ganger i perioden mellom juni og august 2020. I disse tilfellene har aksjekursen falt videre, selv om den tekniske indikatoren i følge klassisk tolkning var oversolgt. RSI har også vært over 70 i perioden november 2020 til januar 2021, mars 2021 til juli 2021. Det er ingen klar tendens at en RSI over 70 signaliserer at aksjen er overkjøpt og at vi kan forvente oss en topp i kursen.

  I chartet for RSI har vi tegnet inn støtte fra høyere bunner og motstand fra lavere topper i den tekniske indikatoren. Brudd på disse har derimot vært langt bedre å bruke for å time kjøp og for å kunne si noe om fremtidig kursutvikling. Et brudd på motstand har i de fleste tilfeller ført til oppgang, mens brudd på støtte har i de fleste tilfeller ført til kursfall.

  I chartet kan du også se blå horisontale linjer. Her har vi funnet negativ divergens mellom aksjekursen og RSI. Dette oppstår når aksjekursen stiger og danner høyere topper, og det dannes lavere topper i RSI. Den negative divergensen er et signal om at vi kan forvente høyere volatilitet.

  Kortsiktig kursutvikling for MPCC aksjen
  I chartet for kortsiktig kursutvikling har vi tegnet inn tekniske støtter og motstandsnivåer. Vi kan også se at vi har fått en symmetrisk triangelformasjon. Dette er en teknisk formasjon som ikke angir retning for videre kursutvikling før vi har fått et brudd på enten støtte eller motstand. Dette gjør det vanskelig å si noe konkret om hvor MPCC kursen skal videre i det helt korte bildet. Potensialet fra formasjonen er den største avstanden mellom støtte og avstand, som i vårt tilfelle tilsvarer ca 9 kr.

  Vi kan se at både aksjekurs og det korte gjennomsnittet på 5 dager har brutt ned gjennom det lange glidende gjennomsnittet, men disse bruddene er ennå ikke etablert. Begge gjennomsnittene i MACD har brutt ned gjennom 0-linjen, noe som er et negativt signal. RSI har en motstand fra lavere topper, og har nettopp reagert ned fra denne.

  Oppsummering av teknisk analyse av MPCC
  Det er triangelformasjon som kan gi de helst store kursutslagene i MPCC kursen. Oppsidepotensialet ved et brudd på motstanden tilsvarer en aksjekurs på ca 35 kr. Nedsidepotensialet ved et brudd på støtten tilsvarer derimot en aksjekurs på ca 13 kr.

  Vi har flere negative signaler fra glidende gjennomsnitt og fra MACD, men som kjent fra analysen har disse ikke vist seg nyttige for timing av kjøp eller salg. Det er også velkjent at MACD og glidende gjennomsnitt fungerer dårlig i perioder hvor aksjekursen konsoliderer. Aksjekursen har også reagert opp fra støtten i gulvet av triangelformasjonen etter å ha testet det på høyt volum. Dette er noe vi vektlegger tyngre enn MACD og glidende gjennomsnitt.

  I første omgang anser vi en oppgang til taket i formasjonen for å være innenfor rekkevidde. Et brudd på motstanden i RSI vil også være være et klart bullish signal for MPCC kursen som øker sannsynligheten for et brudd på motstanden i den symmetriske triangelformasjonen.

  Kortsiktig kursmål: 26 kr

  Langsiktig kursmål: 35 kr – forutsetter brudd på motstand i triangelformasjon

   

  Har du spørsmål eller innspill setter vi pris på kommentarer.

   

  Denne tekniske analysen er ikke et investeringsråd. Analysen er kun ment som en introduksjon til teknisk analyse. Du er selv ansvarlig for risikoen som følger investering i aksjer.

Viser 1 innlegg (av totalt 1)
 • Du må være innlogget for å svare på dette emnet.