Meny Lukk

Det er først og fremst langsiktige investorer som benytter seg av fundamentale analyser. Men også tradere kan ha stor nytte av å kjenne til disse.

Fundamentale analyser

Dette er finansanalyser som er omfattende. Vi mistenker at nettopp dette er en av årsakene til at mange tradere rett og slett ikke gidder å sette seg inn i hvordan disse fungerer og kan brukes. Det er synd, for dette er analyser som kan gi viktige fordeler til tradere.

Fundamentale analyser vs tekniske analyser

Tradere bruker som regel tekniske analyser. Årsaken er åpenbar. Tekniske analyser forsøker å si noe om hvordan markedet forholder seg til en aksjekurs eller indeks. Utifra dette kan man si noe om forventet fremtidig utvikling i aksjekurs. Fundamentale analyser på sin side forsøker å enten si hva som er riktig fremtidig kurs. Det kan også si noe om hvordan selskapet er priset sammenlignet med andre konkurrerende selskaper.

Det kan legges til at også fundamentale analyser har mange likheter med tekniske analyser. Men, ofte er dette likheter som kan være vanskelige å se.

For eksempel kan multippelanalyser brukes til å se hvordan et selskaps aksjer over tid har blitt priset i forhold til resultat eller bokførte verdier. Dette kan være et nyttig supplement til teknisk analyse for å luke ut eventuelle falske signaler fra for eksempel tekniske formasjoner, overdreven optimisme eller pessimisme i markedet.

Multippelanalyse

Multippelanalyse er blant annet analyse av forhold mellom pris på aksje og inntekt, pris på aksje og bokførte verdier, eller noe så enkelt som direkteavkastning som viser hvor mye aksjen gir i utbytte.

Ved å kjenne til disse kan de som nevnt være nyttige verktøy. Kjenner du for eksempel til et selskaps P/E, som er Pris/Resultat (Price/Earnings), og utviklingen i denne multiplikatoren over tid, vil du kunne sammenligne utviklingen i P/E med for eksempel den tekniske trenden.

Den tekniske trenden kan være veldig god og sterk, og indikere videre oppgang. Men dersom P/E ligger langt over gjennomsnittet i forhold til den siste trendutviklingen kan det være et tydelig tegn på at det kan lønne seg å være forsiktig. Det kan være markedet er grepet av eufori, og at en korreksjon er nær.

Nåverdimodeller

Nåverdimodeller forsøker å si hva som er riktig kurs for en aksje på lengre sikt. Som regel gir disse et kursmål for 12 måneder. 12 måneder er lang tid for en trader. Samtidig er det veldig kort sikt for en langsiktig investor som gjerne kan sitte 5 til 10 år eller enda lengre med en aksje uten å selge.

Selv om analysen kan virke unødvendig for en trader på grunn av den lange tidshorisonten kan disse være nyttige. Gitt at analysen er riktig vil den kunne fortelle noe om forventet retning på trenden.

Fundamentale analyser og trading

Fundamentale analyser av aksjer og andre verdipapirer blir ofte oversett av tradere som er ute etter å utnytte de kortsiktige kursbevegelsene. Som vi har vist noen eksempler på, så kan dette føre til at de går glipp av viktig informasjon som kan fortelle noe om både dagens prising av aksjer og fremtidig kurs.

Ved å kjenne til hvordan disse fungerer vil du kunne få en fordel ved at du i større grad kan se om markedspsykologien er ute av takt med virkeligheten. Analysene kan også gi deg andre tradingmuligheter. De kan i enkelte tilfeller være til stor hjelp for å vurdere om brudd på formasjoner eller trender er falske. Markedet er kjent for å overreagere, og det kan oppstå muligheter til å plukke opp billige aksjer som har fått en dårlig nyhet, samtidig som det underliggende er positivt. Det kan gi en rekyl og god avkastning i det korte bildet.

Fundamentale analyser FAQ

Hvilke metoder er de mest vanlige innen fundamentale analyser?

Price/Earnings, Price/Book, direkteavkastning og DCF analyser er mye brukt. Merk at ingen av disse metodene fungerer på alle typer selskaper.

Kan en fundamental aksjeanalyse brukes til trading?

Ja, men de bør ikke være det eneste grunnlaget for din beslutning. De kan være et godt supplement til teknisk analyse.

Hvor kan jeg finne fundamentale analyser?

Nøkkeltall og multippeltall finner du i de fleste finansaviser og hos nettmeglere. Nåverdianalyser får du hos nettmeglere og fra banker.