Meny Lukk

Det er aksjer som uten tvil blir tradet mest, men det finnes mange andre finansielle instrumenter som kan gi gode trading-muligheter.

Finansielle instrumenter

Norske tradere er kjent for å ha god innsikt i oljekurs, pris på laks og flere andre råvarer. Likevel er det mange tradere som ikke bruker denne kunnskapen til noe annet enn aksjetrading.

En av årsakene til dette er nok at norske nettmeglere ofte ikke tilbyr trading i noe annet enn aksjer og indeksfond.

Daytradere har også ofte veldig mye kunnskap om teknisk analyse. Dette er som kjent en analysemetode som kan brukes på langt mer enn bare aksjer.

Ved å utvide fokus til andre finansielle instrumenter som råvarer, valuta eller indekser, kan man oppnå en bedre risikoprofil, samtidig som det ikke er noen tvil om at det vil gi flere muligheter for trading.

Aksjer

Det er både fordeler og ulemper ved å handle aksjer. Når det gjelder informasjon kan flyten av denne være dårlig for enkelte selskaper, noe som gjør det mulig å finne undervurderte selskaper. Dette gjelder ofte for små selskaper som er lite omsatt, og nettopp omsetning er en annen ulempe. Som trader er du avhengig av å få solgt aksjene dine raskt, og er det lite omsetning vil du kunne bli sittende med aksjene lengre enn du hadde planlagt.

Tilgangen til aksjer er veldig god. Det er et forholdsvis enkelt instrument å forstå, noe som gjør at selv nybegynnere kan trade aksjer. Ofte kan du handle aksjer gjennom nettbanken din. Men, dette kan være dyrt, og ofte har du kun tilgang til norske aksjer.

Bruker du en rendyrket nettmegler får du ofte langt lavere kostnader. I tillegg kan du få et stort utvalg av aksjer fra hele verden. Dette gir deg selvsagt mange trading-muligheter. En annen fordel er at du kan bruke aksjekreditt for å øke potensiell avkastning på dine trades.

Det er også mulig å tjene penger på aksjer i et fallende marked. Dette gjør du ved å inngå short-posisjoner. Når du shorter en aksje betyr dette at du først låner en aksje fra en annen investor, aksjen selger du, og dersom kursen faller vil du kunne kjøpe aksjen tilbake for en lavere pris. Når du leverer aksjene tilbake til utlåner vil du beholde differansen mellom salgs- og kjøpskursen.

Fond

Fond er en bred gruppe av finansielle instrumenter. Det fond har til felles er at de gir deg eierskap i flere forskjellige verdipapirer. Et fond kan være veldig spesialisert og kun investere i aksjer innenfor helse eller lakseoppdrett. Andre fond kan ha vide mandater og investere i alt fra enkelt aksjer til andre fond, råvarer, valuta og indekser.

Det er ofte relativt store kostnader ved kjøp og salg av tradisjonelle fond, dette gjør at de er lite egnet til trading, men det finnes unntak.

Enkelte fond er nemlig børsnoterte, og disse kan kjøpes og selges med samme kostnad som en vanlig aksjehandel. Dette er fond som har blitt veldig populære den siste tiden, og det er spesielt indeksfond som har fått mest oppmerksomhet fra tradere.

Et indeksfond investerer utelukkende i aksjene i indeksen fondet følger, vektingen i de forskjellige aksjene skal også være lik som i indeksen. Dette gjør at indeksfondet i stor grad følger utviklingen i indeksen. Men, på grunn av kostnader når fondet vekter seg opp eller ned i aksjer vil oppstå prisforskjeller.

CFD

CFD er en forkortelse for Contracts For Differences. Dette er et sammensatt produkt som har til hensikt å speile kursutviklingen i et underliggende finans instrument. Dette kan være aksjer, indekser, råvarer, obligasjoner, opsjoner eller valuta. Når du kjøper en CFD er det viktig å vite at du ikke eier det underliggende instrumentet. CFD er en kontrakt mellom utsteder og kjøper om at eventuelt kursstigning skal tilfalle kjøper.

Denne kontrakten kan også settes sammen slik at du kan tjene på kursfall. Mange tradere velger derfor å trade CFD fremfor aksjer. Det er mulig å shorte aksjer, men ofte kan det være vanskelig å få lånt aksjene du vil shorte. Da kan CFD være et veldig godt alternativ.

CFD har et frynsete rykte. Årsaken til dette er at det er mange tradere som taper penger. Dette er som regel fordi det brukes veldig høy gearing og lite risikodiversifisering.

Selv om dette er et produkt som er forbundet med høy risiko, kan det være nyttig å kjenne til dette. Har du god kunnskap om hvordan gearing fungerer, og kjenner til ulike strategier for å minske denne risikoen er dette et instrument som gir deg tilgang til mange trading-muligheter. En annen viktig fordel er at kostnadene ved trading av CFD ofte er lave.

Valuta

Vi kan stadig lese om boligeiere som har gått på en smell ved å ta opp lån i sveitsiske franc. De om det. Boliglån er noe som for de fleste er langsiktig, og da er det sjeldent valuta er det riktige å sikte seg inn mot. For tradere stiller det seg derimot annerledes. Valuta er marked som kan gi mange trading-muligheter.

Valuta handles i kryss. Det vil si at du må selge en valuta for å kjøpe en annen. For eksempel har vi EURNOK som er valuta krysset for euro og norske kroner. Når dette krysset er priset til 9,97 betyr det at du må betale 9,97 kr for å få €1.

Råvarer

Når det er usikre tider på børsen er det mange som velger å sette pengene i gull. Gull er en råvare som blir regnet som en trygg havn, og dersom du ikke mener tiden er helt inne for å gå short, kan gull være det som kan sikre deg avkastning.

Olje og gass er råvarer som faller mange nordmenn naturlig å trade. Oslo Børs består som kjent en en stor del selskaper som enten direkte eller indirekte lar seg påvirke av oljeprisen. Derfor er overgangen fra aksjer til olje og gass overkommelig for de aller fleste som har litt markedserfaring.

Det finnes også mange andre råvarer som kan trades hos nettmeglere. Metaller som sølv, palladium, aluminium og kobber er bare noen få. Vi skal heller ikke glemme mais, kaffe eller hvete.

Enkelte råvarer er veldig volatile, noe som betyr at de kan ha store kursutslag. For daytradere er dette muligheter som kan skape stor avkastning på kort tid.

Finansielle instrumenter og trading

Dersom du normalt trader norske oljeaksjer har du nok også god kontroll på oljekursen. Dette gjør at du også kan få gode trading-muligheter i råvaremarkedet. Norske selskaper på Oslo Børs har ofte store inntekter fra utlandet, dette gjør at du også kan ha innsikt i valutamarkedet, og her er det også store muligheter for trading.

Noe av det viktigste å sjekke når du skal trade ulike finansielle instrumenter er hvor stor omsetningen er. En fare du løper er at du kan ende opp med et instrument du ikke får solgt fordi det ikke er nok omsetning i det markedet. Dette gjelder spesielt i aksjer, og det er ofte mindre selskaper som har lavest omsetning. Disse er selvsagt ikke egnet for trading.

Andre instrumenter som råvarer, valuta og indeksfond sliter sjeldent med lav omsetning, relativt sett. Når det kommer til CFD er disse utstedt av en marketmaker som også er pålagt å holde omsetningen på et visst nivå.

Ulike finansielle instrumenter har også ulike risikoprofiler. Dette gir utslag i hvor store krav det er til egenkapital dersom du bruker gearing. Jo høyere risiko papiret har, jo større må andelen egenkapital være, noe som betyr at det kan benyttes lite gearing.

Finansielle instrumenter FAQ

Hva slags finansielle instrumenter kan trades?

I utgangspunktet kan alle de forskjellige instrumentene trades. Men, enkelte kan ha store gebyrer ved kjøp og salg.

Hva er CFD?

Contracts For Difference er et instrument som skal speile kursutviklingen til et underliggende verdipapir.