Meny Lukk

Et av de viktigste verktøyene en trader har er en god tradingstrategi. Dette er en klart definert plan som forteller tydelig hva som må gjøres og når det skal gjøres.

Tradingstrategi

Tradingstrategier er detaljerte planer for hvordan investeringer og trading med for eksempel aksjer, indekser, ETF, valuta og andre instrumenter skal gjennomføres. Planen må ta hensyn til blant annet mål med investeringen og tradingen, tidshorisont og risikoprofil.

Strategien for trading må ha klare definerte punkter som forteller når aksjer skal kjøpes eller selges. Når en posisjon er plassert må denne følges med på, og dersom det skjer endringer som tilsier at den skal selges må dette utføres.

Investeringsstrategi

Selv om du ikke er en trader kan det likevel være nyttig å ha en klar strategi. Ved å lage og følge en langsiktig investeringsstrategi har du en klar plan for sparingen din, uansett om du vil investere i aksjer eller fond. Med en plan er det også enklere å følge denne, slik at du ikke gir opp.

Opsjonsstrategi

Lag en plan

Før du begynner å trade må du lage en plan. Her er det viktig å kjenne til sine begrensninger, både av økonomisk og psykologisk. Først og fremst må du vite hvor mye penger du har tilgjengelig. Kjøp og salg av aksjer har en kostnad, og dersom du må selge aksjer for å ta ut penger har du mest sannsynlig overinvestert. Å holde hodet kaldt å kjøpe aksjer når kursene faller er også krevende. Det samme gjelder når du skal selge aksjer mens kursene stiger for å ta gevinst.

For å kunne bedre kontrollere dette er det viktig å lage en detaljert plan. Denne planen blir din tradingstrategi, og det er viktig å følge denne, uten å bli påvirket av hva følelsene din prøver å fortelle deg. Ved å holde hodet kaldt kan du minimere tap og sikre gevinster ved å følge en velfungerende tradingstrategi.

Analyse

Det finnes mange forskjellige tradingstrategier, og de fleste bygger på enten fundamental analyse eller teknisk analyse. Det disse analysemetodene har til felles er det at de bygger på kvantifiserbar data som kan testes. Videre skal analysemetodene gi signaler om enten kjøp eller salg av aksjer.

Fundamantal analyse forsøker å sette en nåverdi på fremtidig inntjening hos selskaper, og dersom aksjekursen er lav nok vil det bety at det kan være et godt kjøp.

Teknisk analyse forsøker derimot å fange opp markedets psykologi. Ved å bruke tekniske indikatorer, finne trender og formasjoner kan man få kjøps- og salgssignaler.

Hvilken metode du velger avhenger mye av hvilken tidshorisont du har. Daytradere vil normalt velge teknisk analyse, mens langsiktige investorer velger fundamental analyse. Men, selv om du trader er det viktig å ha en forståelse av hvordan fundamentale analyser fungerer. Det er også viktig å hele tiden lære seg nye metoder som kan optimalisere din tradingstrategi.

Stop/loss og take profit

Å trade handler om langt mer enn å bare kjøpe aksjer. Det er like viktig å selge aksjer. Aksjetrading handler hovedsaklig om å utnytte kortsiktige svingninger i kursene. Å forutse disse svingningene er vanskelig, og som trader må du kunne leve med å ta feil. Det er også viktig å vite hva som må gjøres dersom du har tatt feil. Dette må være klart definert i tradingstrategien, og dersom denne indikerer at du skal selge for å ta tapet skal dette gjøres. Videre er det også viktig å sikre gevinstene man oppnår. Planen må også ha tydelige forklaringer på når det er på tide å sikre den positive avkastningen man har oppnådd.